Plan for krisehåndtering

9.  Det finnes hjelp å få 
telefon.jpgBe om hjelp hvis krisereaksjonen blir uhåndterlig.  Fastlegen kan henvise til spesialisthelsetjenesten hvis personen utvikler psykiske vansker. 

I situasjoner hvor krisen blir en særinteresse som går ut over personens ytelsesevne på skolen, kan PPT bidra eller søke veiledning hos Statped.  Les mer om Statped her
Både pårørende og tjenesteytere kan ta kontakt med Autismeforeningens Faglig råd eller Regionalt fagmiljø for autisme.  De kan gi veiledning og råd, men kan dessverre ikke følge saken over tid. 
Man kan også søke veiledning fra en av fagpersonene på Spiss, som er et privat firma. 
Pårørende som sliter med egne følelser kan også trenge noen å prate med.  Heldigvis finnes det mange muligheter.  Les mer her

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer