Plan for krisehåndtering

6.  Informasjon på eget nivå og egne premisser 
skjerme.gifSkjerming.  Det kan være aktuelt å skjerme personen mot sterke bilder/videoer i mediene, for å motvirke at han/hun mottar inntrykk som blir for vanskelige å bearbeide. Det kan også være hensiktsmessig å skjerme personen fra samtaler hvor sterke følelser vises, da disse kan gjøre at stabile og trygge voksenpersoner fremstår som uforutsigbare.
Uansett hvor mye man prøver å skjerme, vil de fleste fange opp «noe». Personen vil derfor ha behov for informasjon på eget nivå og på egne premisser.  Gruppesamtaler er vanskelig å tilrettelegge godt nok, og det kan derfor være aktuelt å skjerme personen fra gruppesamtaler i klasserommet eller omsorgsboligen. 
– Tilrettelegging av samtaler.  Velg et tidspunkt når personen er opplagt og mottakelig for informasjon.  Bruk god tid og visuell støtte.  Vær rolig og tydelig og vær en god lytter.  Kjente og skjermede omgivelser er å foretrekke.  
– Sosiale historier.   Informasjon om krisen kan gis i form av en sosial historie.  Metoden brukes til å beskrive, forklare og begrunne det vi ønsker personen skal gjøre i en bestemt situasjon.  Sosiale historier er individuelt tilrettelagt og har en positiv tone som bidrar til mestring.  Les mer om sosiale historier her.     

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer