Plan for krisehåndtering


5.  Samarbeid under krisen
telefon.jpgNår krisen inntreffer er det viktig at pårørende og tjenesteytere samarbeider til personens beste. 
Bli enige om å ha en lav terskel for å ta kontakt, slik at dere kan holde hverandre orientert, diskutere bekymringer, og drøfte tiltak sammen.  Har alle kontaktinformasjonen de trenger?