Plan for krisehåndtering


5.  Samarbeid under krisen
telefon.jpgNår krisen inntreffer er det viktig at pårørende og tjenesteytere samarbeider til personens beste. 
Bli enige om å ha en lav terskel for å ta kontakt, slik at dere kan holde hverandre orientert, diskutere bekymringer, og drøfte tiltak sammen.  Har alle kontaktinformasjonen de trenger?     

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer