Lettlest

Autismeforeningen i Norge er en nasjonal interesseorganisasjon for mennesker med autismespekterdiagnoser, nærstående, fagfolk og andre interesserte. Du trenger ikke ha en diagnose for å bli medlem. Foreningen er partipolitisk og religiøst uavhengig og jobber for å bedre levekårene til våre medlemmer.

Innholdsfortegnelse

Vår visjon er varig god livskvalitet i et mangfoldig samfunn. Vi arbeider politisk for å bedre rettighetene for våre medlemmer, sosialt med å skape møteplasser og aktiviteter, og informativt med å spre kunnskap om autisme.  

Vi har 19 lokallag over hele landet. Det er lokallagene som skaper møteplasser og sosiale aktiviteter.  

Om autisme  

Autismespekterforstyrrelser er et spekter med mentale tilstander som er beslektet med hverandre. De vanligste kjennetegnene på autisme er vansker med sosial samhandling, snevre interesser og repetitiv adferd. Før delte man inn i ulike diagnoser, som f.eks. barneautisme og asperger syndrom, men underkategoriene er blitt fjernet fra den nyeste diagnosemanualen.  

Autismespekteret er bredt. Noen med autisme trenger kun enkle tilrettelegginger for å leve et helt normalt liv med skole, jobb, venner og familie, mens andre trenger mye hjelp for å få til hverdagslige gjøremål.  

Veiledningstelefon 

Du kan ringe vår veiledningstjeneste for å få svar på generelle spørsmål om autisme. Typiske ting vår veileder kan svare på et hvordan man kan gå frem hvis man mistenker at en selv eller en nærstående kan ha autisme, hva man bør gjøre om man nettopp har fått en diagnose og hvordan man skal gå fram for å få den tilretteleggingen man trenger i ulike deler av livet.   

Veiledningstelefonens åpningstider 

Mandag 10.00 – 14.00 
Onsdag 10.00 – 14.00 
Torsdag 10.00 – 14.00 
Telefonnummer 23 05 45 72 

Kontakt oss 

Om du lurer på noe om medlemskap, medlemskontingent, nasjonale arrangementer eller andre organisatoriske spørsmål kan du kontakte sekretariatet.  

Telefonnummer sentralbord 23 05 45 70

E-post post@autismeforeningen.no  

For spørsmål om lokale arrangementer kan du kontakte lokallaget direkte. 

Her finner du kontaktinfo til lokallagene.
 
  

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer