Styringsdokumenter

Landsmøtet i Autismeforeningen bestemmer hva foreningen skal arbeide med i kommende periode, f.eks. vedtektsendringer og strategi. Det er gjennom lokallagene at foreningens enkeltmedlemmer kan påvirke foreningens prioriteringer, planer og arbeid. Det er gjennom lokallagene at foreningens enkeltmedlemmer kan påvirke foreningens prioriteringer, planer og arbeid.

Verktøykasse for tillitsvalgte