Velkommen til Akershus lokallag

Velkommen til Akershus sitt lokallag av Autismeforeningen i Norge. Lokallaget er drevet av frivillige, og består av både individer som er pårørende til noen med autisme, selv har diagnose på autismespekteret eller på andre måter er engasjert i autisme saken.

Kontaktperson
Styret for 2024/2025

Leder: Kirsten Bergundhaugen, Nannestad
Nestleder: Laura Busuttil , Strømmen
Økonomiansvarlig: Lora Rypern, Lillestrøm.
Styremedlem: Kjersti Ristvedt, Asker
Styremedlem: Roy Asle Torheim
Varamedlem: Lisbet Landfald, Asker
Varamedlem: Herman Edward Ristvedt, Asker

Valgkomiteen: Henriette Damgaard, Nittedal
Valgkomiteen: Anke Lippelt, Hurdal

Husk at alle kan bli medlem – både personer som selv har diagnose, familiemedlemmer og tjenestegivere/fagfolk. Fyll ut innmeldingsskjemaet i dag!

OM LOKALLAGET
Akershus lokallag har ingen ansatte, men takket være våre frivillige, er vi et aktivt lokallag med et bredt tilbud. Akershus lokallag satser som oftest på gratis arrangementer, men i ny og ne krever vi en egenandel. Da kan du gjerne bruke Vipps. Vil du gi en flott gave til lokallaget, kan du støtte oss med din Grasrotandel.

Tilbudet vårt varierer fra år til år (særlig under pandemien), men arbeidet som vi gjør kan deles i følgende kategorier: 

MEDLEMSRETTEDE TILTAK

Lokallaget pleier å arrangere foreldretreff og diverse aktiviteter, f.eks. på Emma Sansehus, Høyt og Lavt, kinoer og andre spennende steder. Lokallaget pleier også å arrangere diverse temakvelder og gruppekurs, f.eks. Kompetente foreldre og et flermåneders kurs rettet mot voksne med Asperger. Aktiviteter legges ut i kalenderen her på nettsiden vår. Vi driver også diverse facebookgrupper.

SAMFUNNSRETTEDE TILTAK 
Lokallaget arrangerer årlige skoleseminarer, står på stands, holder foredrag og stiller opp på møter med helsevesenet, kommuner og andre.

INFORMASJONSARBEID 
Lokallaget skriver innlegg til nettsiden vår og til foreningens medlemsblad og lokale aviser. Følg oss gjerne på facebook og via nyhetsbrevet.

DEMOKRATISK FORENINGSARBEID:
Lokallaget drives av styremedlemmer som velges på årsmøtet. Styret representerer lokallaget på Autismeforeningens nasjonale møter. Styret representerer også lokallaget på møter i Studieforbundet Funkis i Akershus og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) i Viken

KONTAKTINFORMASJON OG ORGANISASJONSNUMMER:
Du kan ta kontakt oss på akershus@autismeforeningen.no, på facebook eller på tlf. 414 21 202.

Organisasjonsnummeret vårt er 992092785.

Aktiviteter

31. august 2024
Oslo/Akershus
Ingen arrangement funnet!

Siste nytt fra lokallaget

Autismedagen
Vi markerer verdens autismedag!
Den 2. april er Verdens Autismedag, en dag som er dedikert til å øke bevisstheten om autismespekterdiagnoser (ASD) og fremme forståelse og aksept for en mangfoldig og unik gruppe enkeltpersoner i samfunnet vårt. Vi følger temaet til Autism Europe (den europeiske autismeforeningen): "Ikke usynlig".
Aktuelt
Ferieavikling i Autismeforeningen i påskeferien
Velkommen inn til oss! Her er litt om våre aktiviteter og navn på oss i styret!
Ukategorisert
Autisme i dag 1/2024
Årets første Autisme i dag er sendt til alle medlemmer! Dersom du pleier å motta bladet per post, er det rett rundt hjørnet.
Tema
Familiedag i Høyt og Lavt klatrepark 6.mai klokken 17:00-20:00
Tema
Vårens aktiviteter 2022
Tema
Bli med – som deltaker eller frivillig!
Tema
Velkommen til svømming på Bjorbekk.
Rettigheter
FFOs rettighetssenter
Barnehage, Individuell plan og individuell opplæringsplan, Skole
Hva er gode pedagogiske tilbud til barn og ungdom med autismespekterdiagnoser?
Aktiviteter
Invitasjon foredrag «Å leve med en autismediagnose».
Ukategorisert
Årsmøte 16.3.24 – innkalling og saksliste
Voksenliv
Pluss/minus skjema: Valgdeltakelse
Tema, Voksenliv
Hvorfor er det viktig å stemme?
Ukategorisert
Hvordan oppleves 17. mai?
Ukategorisert
Hvordan skrive en klage
Ukategorisert
Representasjon på tv
Ukategorisert
Eksterne fritidstilbud i Asker/Bærum
Ukategorisert
Døde lenker?

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer