Hvordan skolen vurderer læringsutbytte

Hvordan skolen vurderer læringsutbytte

«Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning» ifølge Opplæringsloven § 5-1. I denne artikkelen forteller vi hva skolen skal gjøre når det er mistanke om utilfredsstillende utbytte. Utbytte av den ordinære opplæringstilbudet varierer fra elev til elev, fra år til år og fra fag […]

Read More →

Read More →

Når eleven ikke lærer nok med klassen

Når eleven ikke lærer nok med klassen

Dette er et innlegg i serien Månedens rettighet (2016)

Lurer du på om barnet ditt (eller eleven din) har rett til spesialundervisning i ett eller flere fag? Det kommer an på hvorvidt han/hun kan få «tilfredstillende utbytte» av undervisningen i klasserommet. Men hva betyr det i praksis og hvordan går man frem? Hva har eleven rett til på skolen?  Eleven har ikke rett til […]

Read More →

Read More →

En inspirerende spesialavdeling

En inspirerende spesialavdeling

I januar 2017 fikk vi besøk av to pedagoger fra Hauketo skole i Oslo. Skolen har en byomfattende spesialavdeling for elever med Asperger syndrom, og vi fikk høre et inspirerende foredrag om hvordan skolen legger til rette for disse elevene. Presentasjonen inneholder nyttig informasjon om: kartlegging, f.eks. for å skaffe viktig informasjon om elevens interesser og […]

Read More →

Read More →

Barrierebrytende løsninger i det offentlige rom

Barrierebrytende løsninger i det offentlige rom

Mennesker med autisme eller Asperger syndrom møter mange barrierer i samfunnet. Det er ikke alltid lett å reise, handle, spise ute eller gjøre andre ting i det offentlige rom. Heldigvis har flere og flere begynt å ta hensyn til kunder/besøkende på autismespekteret. I denne artikkelen finner du mange inspirerende eksempler fra utlandet. Flyplasser. En flyplass […]

Read More →

Read More →

Se mulighetene hos jobbsøkere

Se mulighetene hos jobbsøkere

Den britiske serien «Employable me» («Unike medarbeidere») gikk på TV2 i 2016 og nå lages i norsk versjon. Gjennom serien ser vi blant annet hvor vanskelig det er for personer på autismespekteret å lykkes på jobbmarkedet. Samtidig ser vi hvor mye de har å tilby og hvor mye de kan få til med litt veiledning og […]

Read More →

Read More →

Top