Akershus

Akershus lokallag har over 700 medlemmer – både personer som selv har diagnose, familiemedlemmer og tjenestegivere/fagfolk.

Akershus lokallag har ingen ansatte, men takket være våre frivillige, er vi et aktivt lokallag med et bredt tilbud. Du kan ta kontakt oss på akershus@autismeforeningen.no, på facebook eller tlf. 414 21 202. 

Tilbudet vårt varierer fra år til år (særlig under pandemien), men arbeidet som vi gjør kan deles i følgende kategorier: 

SAMFUNNSRETTEDE TILTAK 
Lokallaget arrangerer årlige skoleseminarer, står på stands, holder foredrag og stiller opp på møter med helsevesenet, kommuner og andre.

INFORMASJONSARBEID 
Lokallaget skriver innlegg til nettsiden vår og til foreningens medlemsblad og lokale aviser. Følg oss gjerne på facebook og via nyhetsbrevet.

DEMOKRATISK FORENINGSARBEID:
Lokallaget drives av styremedlemmer som velges på årsmøtet. Styret representerer lokallaget på Autismeforeningens nasjonale møter. Styret representerer også lokallaget på møter i Studieforbundet Funkis i Akershus og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) i Viken

Aktiviteter

20. mai 2022
11. juni 2022
Emma sansehus
10. august 2022
Spiss
Ingen arrangement funnet!

Siste nytt fra lokallaget