Hva skjer? Årsmøtet mm

Hva skjer? Årsmøtet mm

Arrangementer legges ut i aktivitetskalenderen her, sammen med tips om eksterne kurs og fritidstilbud.  Årsmøtet arrangeres hvert år. Her er årets innkalling. Vi setter pris på at hvert medlem som […]

Read More →

Read More →

Eksterne fritidstilbud i Asker/Bærum

Eksterne fritidstilbud i Asker/Bærum

Her samler vi tips om eksterne fritidstilbud. Lista er til informasjon og er ikke en anbefaling. Nye tips legges ut fortløpende. Gamle tips kan dessverre være utdaterte. Si fra hvis […]

Read More →

Read More →

Eksterne fritidstilbud i Oslo

Eksterne fritidstilbud i Oslo

Her samler vi tips om eksterne fritidstilbud. Lista er til informasjon og er ikke en anbefaling. Nye tips legges ut fortløpende. Gamle tips kan dessverre være utdaterte. Si fra hvis […]

Read More →

Read More →

Eksterne fritidstilbud i Follo

Eksterne fritidstilbud i Follo

Her samler vi tips om eksterne fritidstilbud. Lista er til informasjon og er ikke en anbefaling. Nye tips legges ut fortløpende. Gamle tips kan dessverre være utdaterte. Si fra hvis […]

Read More →

Read More →

Inkluderende valg 2021

Inkluderende valg 2021

Voksne med autisme eller Asperger syndrom har de samme borgerrettighetene som andre. Dette omfatter bl.a. retten til å stemme. Nedsatte kognitive evner eller lesevansker er ingen hindring. Her finner du […]

Read More →

Read More →

Hvorfor er det viktig å stemme?

Hvorfor er det viktig å stemme?

Hvis vi skal lykkes med å øke valgdeltakelse trenger vi mer enn fagre ord om demokrati og mas om borgerplikt. Vi trenger å hjelpe potensielle velgere å oppdage hvorfor valgdeltakelse […]

Read More →

Read More →

Top