Hugs påmeldinga til Lan og julemiddag. Påmeldingsfrist 12.11.

Hugs påmeldinga til Lan og julemiddag. Påmeldingsfrist 12.11.

Påmelding til begge desse to tinga bør me ha inn før den 12.11  til Gunn Sande pga. innkjøp og bestilling av bord.  Dei som ynskjer julemiddag må skrive dette i påmeldinga då dei lagar opp dette etter kor mange som ynskjer dette. (Dette må du skrive på påmeldinga) Link til meny:    dengamlenabo Påmelding til Gunn […]

Read More →

Read More →

Badinga på Hauglandsenteret 12. november avlyst pga få påmeldingar.

Badinga på Hauglandsenteret 12. november avlyst pga få påmeldingar.

Badinga på Hauglandsenteret er avlyst pga få påmeldingar. Me satsar på ny bading etter nyttår.

Read More →

Read More →

Lan og julemiddag 17. november 2017

Lan og julemiddag 17. november 2017

På vegne av Autismeforeininga i Sogn og Fjordane vil me invitere deg til å bli med Lan på LØA i Førde (Kyrkjevegen 22 ) frå fredag 17.11 til laurdag 18.11. Me startar opprigginga kl. 17.00 og held på ut på føremiddagen laurdag. (Tidlegare har det vore slutt til ca. kl.12.). Ynskjer og at de skriv […]

Read More →

Read More →

Utsetting av badig på Hauglandsenteret frå 3. til 12. november

Utsetting av badig på Hauglandsenteret frå 3. til 12. november

Badinga på Hauglandsenteret er utsett frå 3. november til 12. november på grunn av at det er ein del som er på kurshelga til Autismeforeininga i Hordaland. Badinga startar klokka 11. Reknar med at det er god plass i garderobane sidan bassenget opnar då. Hauglandsenteret ynskjer eit mest mogleg eksakt antal personar som kjem på […]

Read More →

Read More →

grenselaus Idrettsdag Førde

grenselaus Idrettsdag Førde

    Grenselaus idrettsdag Førde     Sted: Førdehuset Start: 28.10.2017 12:00Slutt: 28.10.2017 14:30 Grenselaus idrettsdag (GI) er ein dag der barn, unge og vaksne med ulike funksjonsnedsettingar (utviklingshemming, synshemming, høyrselshemming og rørslehemming) får høve til å prøve mange ulike idrettar. Målet med GI-dagane i Noreg er å synleggjere eksisterande idrettstilbod og moglegheiter for nye tilbod i idrettslag. I 2017 er […]

Read More →

Read More →

Julebord og Lan, 17.11.2017, på «Den gamle nabo» i Førde

Julebord og Lan, 17.11.2017, på «Den gamle nabo» i Førde

Fredag 17.11 arrangerer vi vårt årlege julebord på «Den gamle nabo» i Førde. Me startar klokka 19.00. For dei som ynskjer å sjekke ut menyen så har vi lagt lenkje med til den under. I tillegg vil det bli servert julemiddag. Det blir og arrangert Lan på LØA i Førde den 17 til 18.11. Me […]

Read More →

Read More →

Bowling 15. oktober 2017

Bowling 15. oktober 2017

15. oktober klokka 15.00 ynskjer vi medlemer og deira familiar velkommen til bowling i Førde Bowlinghall.  Alle velkommen!      (Halbrendsøyra 2, 6800 Førde)

Read More →

Read More →

Haustseminar 3-5 november 2017 arrangert av Autismeforeningen i Hordaland

Haustseminar 3-5 november 2017 arrangert av Autismeforeningen i Hordaland

No er programmet for haustseminaret kome. Mange gode førelesarar og mange spennande temaer. https://autismeforeningen.no/hordaland/2017/09/18/velkommen-til-hostseminar-3-5-november-2017/ Stad: Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 «I år arrangerer Autismeforeningen fagdag i tillegg til det ordinære høstseminaret. Årets tema er: Fredag: «Utfordrende adferd og miljøretta miljøarbeid» Terje Wårheim Lørdag: «Asperger syndrom hos jenter» «Kognitiv overbelastning» Astri Næss Ellen Kleven Mennesker […]

Read More →

Read More →

Kurskatalog frå Haukeland sjukehus

Kurskatalog frå Haukeland sjukehus

Her er kurskatalogen frå Haukeland hausten 2017 med mange gode kurs innan ASD. https://helse-bergen.no/seksjon/pbu/documents/kurskatalog%20spesialpoliklinikken.pdf

Read More →

Read More →

Aktivitetsplan for 2017 – oppdatert plan

Aktivitetsplan for 2017 – oppdatert plan

Her er plan over aktivitane som er planlagt for 2017. Me har og lagt inn styremøta i denne planen viss de har saker som de ynskjer at me tek opp. 15.02.2017         Årsmøte på Skei, kl 17.30. 19.02.2017         Bading på Hauglandsenteret, kl.12.00 26.02.2017         Skyting […]

Read More →

Read More →

Top