Årsmøte i AIN Sogn og Fjordane, 17.02.21.

Årsmøte i AIN Sogn og Fjordane, 17.02.21.

Tidspunkt: 17.02.2021, kl. 19.00  Møte kjem til å bli digitalt og lenkje til møte vil bli sendt ut på e-post. Sakliste:   Godkjenning av innkalling og sakliste  Val av møteleiar  a. val av referent a. årsmelding 2019 b. rekneskap 2019 c. budsjett 2020 *) a. årsmelding 2020 b. rekneskap 2020 c. budsjett 2021 Val til styret […]

Read More →

Read More →

årsmøte er utsett ubestemt tid

årsmøte er utsett ubestemt tid

Årsmøte den 23. mars i Autismeforeininga i Sogn og Fjordane er utsett på ubestemt tid pga. Corona epidemien. Nytt årsmøte blir kunngjort seinare med kort varslingstid.

Read More →

Read More →

Årsmøte 23.3.2020

Årsmøte 23.3.2020

Fylkesårsmøte i Autismeforeininga i Sogn og Fjordane          Dato:   23.03.2020, Stad:    På «Let’s Meet» i Førde, kl. 18.00 til 20.30. Me startar med årsmøtet og avsluttar med felles måltid til slutt. Gratis for medlemmer. Sakliste: Sak 1:    Godkjenning av sakliste og innkalling Sak 2:    Val av møteleiar Sak 3:    Val av referent Sak 4:    Val […]

Read More →

Read More →

Aktivitetsplan 2020

Read More →

Ekstraordinært årsmøte og juleavslutning, 22. november, kl.18.00 til 21.00.

Ekstraordinært årsmøte og juleavslutning, 22. november, kl.18.00 til 21.00.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte og juleavslutning Tid :  22. november 18.00-21.00 Stad : Let’s Eat, Førde ÅRSMØTE : Sak : medlemmane skal ta stilling til ei sak – Det ordinære årsmøte bestemte at ein allereie frå årsmøte skulle skifte namn på fylkeslaget frå Sogn og Fjordane til Vestland.  Det er imidlertid komt eit krav frå […]

Read More →

Read More →

Kurs 27. september 2019

Kurs 27. september 2019

Så er me klar at med nytt kurs for våre medlemmer i Sogn og Fjordane og deira pårørande. Også i år kjem det til å vere opne og for fagfolk –  I år har vi fått Jon Fauskanger Bjåstad til å halde fordrag for oss gjennom samarbeid med Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom […]

Read More →

Read More →

Gocart køyring i Kråkenesmarka

Gocart køyring i Kråkenesmarka

2. juni blir det Gocart køyring i Kråkenesmarka frå kl 12 til 15 Prisar: For barn opp til 15 år: 240 Vaksne (over 15 år): 290. Me sponsar ungdommane opp til og med vidaregåande. Dei betalar 100 kr i eigenandel fyrste turen. Vil dei køyre fleire turar må dei betale alt sjølv. Vaksne må dekkje […]

Read More →

Read More →

Aktivitetar framover våren og hausten 2019

Aktivitetar framover våren og hausten 2019

Studietur, 5-7 april til Bergen. Riding på Kyrkjebø 27.4 kl. 12-15.00. Ansvarleg: Veronica GOKART, 2.6, kl. 13-16, Ansvarleg: Bente Styremøte 24. juni kl. 17.30-20.30 Familie helg, 16-18 august, Gunn og Margunn Styremøte 16. september Kurs 27. september i Førde Skyting 20. oktober, Margunn Styremøte 21. oktober, 17.30-20.30. Julebord / Lan, 22. november.

Read More →

Read More →

Bowling i Førde 10.3

Bowling i Førde 10.3

Det blir bowling i Førde 10.3 frå klokka 15.00. Alle velkommen!

Read More →

Read More →

Har du lyst til å prøve å skyte  med gevær?

Har du lyst til å prøve å skyte med gevær?

Stad: Gaular skytebane på Sande i Sunnfjord Dato: 03.02.2019 frå Klokka: 13 og utover. Vi har også denne gongen fått med oss instruktørar. For å få ei oversikt over kor mange som kjem ynskjer me ei tilbakemelding kor mange som er interessert i dette (p.g.a. litt servering) innan 2.2. Me har nokre hørselsvern til barn. […]

Read More →

Read More →

Top