Aktivitetar framover våren og hausten 2019

Aktivitetar framover våren og hausten 2019

Studietur, 5-7 april til Bergen. Riding på Kyrkjebø 27.4 kl. 12-15.00. Ansvarleg: Veronica GOKART, 2.6, kl. 13-16, Ansvarleg: Bente Styremøte 24. juni kl. 17.30-20.30 Familie helg, 16-18 august, Gunn og Margunn Styremøte 16. september Kurs 27. september i Førde Skyting 20. oktober, Margunn Styremøte 21. oktober, 17.30-20.30. Julebord / Lan, 22. november.

Read More →

Read More →

Bowling i Førde 10.3

Bowling i Førde 10.3

Det blir bowling i Førde 10.3 frå klokka 15.00. Alle velkommen!

Read More →

Read More →

Har du lyst til å prøve å skyte  med gevær?

Har du lyst til å prøve å skyte med gevær?

Stad: Gaular skytebane på Sande i Sunnfjord Dato: 03.02.2019 frå Klokka: 13 og utover. Vi har også denne gongen fått med oss instruktørar. For å få ei oversikt over kor mange som kjem ynskjer me ei tilbakemelding kor mange som er interessert i dette (p.g.a. litt servering) innan 2.2. Me har nokre hørselsvern til barn. […]

Read More →

Read More →

Fylkesårsmøte i Autismeforeininga i Sogn og Fjordane

Fylkesårsmøte i Autismeforeininga i Sogn og Fjordane

Dato:   11.02.2019, Stad: På møterommet til Jølster Panorama (på campingplassen) på Skei, kl. 18.30 til 20.30. Me startar årsmøtet med felles måltid på Cirkle K (gamle Esso stasjonen/Skei servicesenter) kl. 17.30. Gratis for medlemmer. Sakliste: Sak 1:    Godkjenning av sakliste og innkalling Sak 2:    Val av møteleiar Sak 3:    Val av referent Sak 4:    Val […]

Read More →

Read More →

Hugs påmeldingsfrist!

Hugs påmeldingsfrist!

Hugs påmeldingsfristen til julebord og Lan -powerd by Enivest – innan den 23.11 til Mette på e-post opsalm@gmail.com  Hugs og å skriv på kva du ynskjer av mat – hamburger meny eller julemiddag. Dei som skal delta på Lanet – powered by Enivest – må og sei ifrå om dei har bærbare latopar eller stasjonære pc’ar […]

Read More →

Read More →

Påmelding til LAN og julemiddag den 30.11. i regi av Autismeforeininga i Sogn og Fjordane

Påmelding til LAN og julemiddag den 30.11. i regi av Autismeforeininga i Sogn og Fjordane

På vegne av Autismeforeininga i Sogn og Fjordane vil me invitere deg til å bli med Lan på LØA i Førde (Kyrkjevegen 22 ) frå fredag 30.11 til laurdag 1.12. Me startar opprigginga kl. 17.00 og held på ut på føremiddagen laurdag. (Tidlegare har det vore slutt til ca. kl.12.). Ynskjer og at de skriv […]

Read More →

Read More →

Referat frå ekstraordinært årsmøte i Fylkeslaget til AIN  I Sogn og Fjordane

Referat frå ekstraordinært årsmøte i Fylkeslaget til AIN I Sogn og Fjordane

  Stad: Esso’en på Skei sitt møterom Tid: 25.11.2018, kl. 18.00. Vi starta møtet med felles måltid på Esso’en kl. 18.00. 8 medlemmer møtte. Sakliste: Sak 1:    Godkjenning av innkalling:  Godkjent Sak 2:    Val av møteleiar: Margunn Bakke vart vald Sak 3:    a. Val av refrent: Margunn Dyrdal vart vald. b. Val 2 […]

Read More →

Read More →

Innkalling til ekstraordinært fylkesårsmøte i Autismeforeininga Sogn og Fjordane

Innkalling til ekstraordinært fylkesårsmøte i Autismeforeininga Sogn og Fjordane

Innkalling til ekstraordinært fylkesårsmøte i Autismeforeininga Sogn og Fjordane Stad: Skei Esso, 25. oktober, kl. 18.00. Vi startar med ein matbit før vi begynner på det ekstraordinære årsmøte (ca. 18.30) på møterommet til Skei Esso. Sakliste: Sak 1:    Godkjenning av innkalling. Sak 2:    Val av møteleiar. Sak 3:    Val av referent Sak 4:    Val ved […]

Read More →

Read More →

Kurs 19. oktober med Kristin Hurlen-Skau

Kurs 19. oktober med Kristin Hurlen-Skau

Autismeforeininga i Sogn og Fjordane skal arrangere nytt kurs 19. oktober 2018 i Auditoriet (2 etasje) på Sjukehuset i Førde frå kl. 10-15. Denne gongen blir det med Kristin Hurlen-Skau. Kristin Hurlen-Skau er rettleiar og førelesar ved Nordvoll Skole i Oslo, landets einaste spesialskule for elevar med autisme. Skulen sitt kompetanseteam kursar og rettleiar internt på skulen […]

Read More →

Read More →

Bading i Havhesten i Florø, 9.9 klokka 12.

Bading i Havhesten i Florø, 9.9 klokka 12.

No er hausten her att og vi startar opp att med aktivitear. Den aller første aktiviteten no i haust er bading i Havhesten den søndag 9. september klokka 12.00. Velkommen til gamle og nye !

Read More →

Read More →

Top