Velkommen til Telemark lokallag

Velkommen til Autismeforeningen i Norge, Telemark lokallag. Foreningen er for mennesker med autismespekter diagnose, pårørende, fagpersoner og andre interesserte. Vår visjon er varig god livskvalitet i et mangfoldig samfunn.

Kontaktperson
Styret Telemark lokallag for 2024

Leder: Helene Kværnø
Nestleder: Gine Susann Staulen
Sekretær: Anita Reidarsen
Kasserer: Rob Louwe
Styremedlem: Torild Kleiv
Styremedlem. Carine Strømmen Waal
Styremedlem: Helene Enger Amundsen
Vara: Monica Samland Lund
Vara: Merethe Johansen Hagen
Studieleder: Helene Kværnø
Likepersonkontakt: Torild Kleiv
Kontakt oss på telemark@autismeforeningen.no

Beskrivelse

Autismeforeningen i Norge er en forening for mennesker med autisme, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte.
Vi siterer fra vedtektene: «Fylkeslaget er en sammenslutning av foreldre (pårørende) til mennesker med autisme, Asperger syndrom, og andre interesserte. Et medlemskap gjelder landsforeningen sentralt som fylkeslaget i bostedsfylket.» Det gir altså i tillegg til foreldre (pårørende) en mulighet for fagfolk og andre interesserte å melde seg inn. Som medlem vil du få del i de aktiviteter som fylkeslaget arrangerer, få tilsendt fagtidsskriftet «Autisme i dag», samt tilbud om kurs, møter og seminarer.
Foreningen arbeider blant annet med å spre informasjon om autisme. Vi arbeider for at samfunnet skal gjøre sin plikt overfor mennesker med autisme og deres familie.

Likepersonsarbeid

Det kan være godt å snakke med en likesinnet, og vi som er likepersoner deler gjerne av vår erfaring. Etter at diagnosen er satt, sitter vi ofte igjen med mange spørsmål og ønsker kontakt med andre i samme situasjon, eller noen som har vært igjennom det samme.
Fylkeslaget har likepersoner som selv er pårørende med barn og ungdommer med diagnose innen autismespekteret.
Vi er ikke fagpersoner, men kan være en samtalepartner, som lytter til dine utfordringer. Likepersonene har taushetsplikt.

Merk at denne tjenesten er forbeholdt medlemmene av Telemark lokallag, som har betalt sin medlemskontingent.
Send gjerne en mail til oss for å avtale samtale telemark@autismeforeningen.no
Likepersoner i Telemark:
Torild Kleiv (99525020)
Marit Hauen Tlf 99627156

Alle styremedlemmer er også likepersoner i Telemark.
For medlemmer i øvre Telemark:
Elin Normann (48287767)
Er det spørsmål til mennesker som selv har diagnose, så har vi mulighet til å ta kontakt med noen ressurspersoner.

Aktiviteter

Ingen arrangement funnet!

Siste nytt fra lokallaget

Ukategorisert
Pappatreff 20.6.24 på Peppes pizza
Ukategorisert
Voksentreff 20.6.24
Ukategorisert
Sommeravslutning 17.6.24 Trollets hjerte i Fritidsparken
Ukategorisert
Glad nyhet 25 000 kr fra Grenalandsfond
Ukategorisert
Protokoll fra styremøte 04/24
Protokoll til styremøte 4/24 Torggata 10, 7 etg 22.mars kl. 19.00 Tilstede: Carine, Helene K, Monica, Merete, Torild, Rob og Anita Frafall: Helene E og Gine Sak 38: Flagg til Disability Pride Stort (flaggstang flagg) flagg 6899,- fra Oslo Flaggfabrikk Balkongflagg: 2499,- Søke midler fra sentralstyre og eventuelt andre steder Carine sjekker håndholdte flagg hos GREP Vedtak: 1 flaggstang flagg og 1 balkongflagg - Enstemmig vedtatt
Ukategorisert
Protokoll til styremøte 05/24, 6.mai
Protokoll til styremøte 05/24, 6.mai Sted: Torggata 10 Tid: Kl 18 - 20 Tilstede: Helene K, Monica, Gine, Torild, Rob, Merete, Anita og Carine, Helene EA Frafall: Merk! Vi får besøk av Lill Ann Walmann kl 18, arrangør av Treff-festivalen på Stevneplassen 7.sept 2024. Arbeidsleder på MATS arbeidstrening. Festivalen er for alle, men spesielt tilrettelagt for mennesker med funksjonsnedsettelser. Artister som Aleksander Walmann, Sputnik og Hanne Krogh kommer. 4. september vil det være et gratisarrangement for fritidsklubben på Velferden osv. Saksliste: Sak 39: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent Sak 40: Godkjenning av protokoll 03/24 og 04/24 Godkjent Sak 41: Økonomi - dugnad Søknader i rute. Rob er meldt inn i nettbank. Vi har fått søknad fra AHT Porsgrunn, til Oslotur. Vedtak: vi gir 2000,- ,enstemmig vedtatt. Sak 42: Disability Pride 1.juni. Jobber videre med dette for neste år- ønsker å ha paraden samme helg som Treff-festivalen neste år. Sak 43: Liseberg 7- 9.juni. 35 påmeldt hittil. Sak 44: Danmark 5-9.sept. Fra styret: Carine, Helene EA. Mulig Rob og Merete skal. Flere fra valgkomiteen osv skal også være med som kan hjelpe. Et infomøte for medlemmer 13.6 kl.18.00, og et møte for de i styret og medhjelpere for rolleavklaring. Sak 45: Andre aktiviteter - badeparken Langesund 27.5 kl.17.00, Helene EA booker. 245,- pr pers. Anita lager invitasjon Autismetreff for voksne - dato for mai og juni av Monica, Helene K og Anita. Ser også på et treff i Drammen i august. medlemskveld med tema, sommeravslutning - disse kommer vi tilbake til. Sak 46: Evaluering kurs med Terje W. Gode tilbakemeldinger, 197 deltakere. Godt gjennomført kurs. Sak 47: Funkis og Likeperson.no. Blir oppdatert hele tiden. Likeperson.no ligger ned for tiden/oppdateres. Sak 48: 17.Mai borgertoget - Gine er ansvarlig. Vedtak - gjennomfører ikke. Enstemmig vedtatt. Sak 49: Siste styremøte i juni - sett dato. Styremøte og sommeravslutning for styret, valgkomiteen og gode hjelpere. 21. eller 28. juni. Sak 50: Eventuelt Politisk arbeid, rapport Kaupang. Torild kommer. Stand på Porsgrunn Videregående, 14. mai. Åpen skole, Panda skal ha konsert. Kl. 18-20, Anita, Gine, Torild og Gine Susann. Dialogmøte med Rødt 22.5, Menstad bydelshus kl. 18-20.. Helene EA stiller i panelet fra brukerrådet. Helene K og Carine kommer fra styret. Mail fra A. Drangsholt - Arendalsuka, to arrangementer. Ufrivillig skolefravær. Økt forekomst av autisme, økte behov for tilbud. Det ønskes medhjelpere fra bl.a Telemark til stands fra 12.-16.8.
Ukategorisert
Protokoll fra styremøte 03/24
- Protokoll til styremøte 03/24 Torggata 10, 7 etg 14. Mars kl 18-20 Møte med Georg. SIMEN- sammen i menighet. Lage en gruppe sammen med Georg. Aldersgruppe fra 16 og oppover? Informerer også om en leir i Gurvika 7.-9. juni. Lage brukerundersøkelse for å kartlegge ønsker og behov. Gine avtaler nytt møte med Georg når vi har fått svar på brukerundersøkelsen. Tilstede: Helene K. Anita, Gine, Carine, Torill og Helene A Frafall: Monica, Rob Sak 23: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent Sak 24: Godkjenning av protokoll 02/24 Godkjent Sak 25: Økonomi - 8000 kr innvilget fra Bamble kommune til Skyland og badeparken Langesund. Funkis oppdatert. Avslag fra Bufdir og Dnb- stiftelsen. Kurs: søke tilskudd, Gine, Rob og Helene K Dugnad: Egg? Klesinnsamling? . Søknad er sendt til lotteri og stiftelsetilsynet av leder. Sak 26: Årsmøte - siste gjennomgang av oppgaver, papirer o.l - Skrive ut papirene på kontoret, de som vil. Oppgaver ble fordelt og gjennomgått. Konstitueringsmøte 20.mars kl 19 (tidspunkt endret) Helene K ordner noe å spise. Merethe Hagen og Siw Jore Lundtveit kan ikke delta. Finne ny dato. Sak 27: Kurs med Terje Wårheim 3 og 18.april. Monica har ordnet lokale på Hjalmar Johansen vgs i auditoriet fra kl 16. Kurset begynner kl 17. Pris er satt til 350 for ikke medlemmer, og 150 for medlemmer. Skal vi gi en egen pris til mammaklubbens medlemmer? Dugnad ved utsendelse av invitasjon, men viktig at det delegeres og noteres hvor den sendes, da vi ikke kan sende dobbelt opp over alt. Invitasjonene skal være ferdig sendt fredag 15.3.24 Sak 28: Skyland og Badeparken Langesund. Finne en dato i mai. Styremøte i April. (Mandag er en fin dag) Sak 29: Vårkonferansen og tillitsvalgtskolering 12-14. April i Oslo. Vårkonferansen starter kl 9 på morgenen. (Anita deltar på lørdag og søndag) Vedtak: Styret stemmer for at vi drar inn torsdag ettermiddag. Enstemmig. Sjekke hotell og FFO rabatt. (Gine sjekker) Sak 30: Togtur til Drammen med voksengruppa. Treffe voksengruppa i Drammen for felles bowling og mat. Ta det som en sommeravslutning i juni. Planlegge med Buskerud om datoer. Eventuelt etter sommerferien Sak 31: Lisebergtur Juni? Eventuelt til høsten? Monica sjekker ut. Sak 32: Danmark - Siri har booket til 90 stk 5.-8. august. Sak 33: Markering av verdens autismedag 2.april -2 april Markerer privat og på nettsiden vår autismemåneden- vi har kurs og stand i Ibsenhuset. Forslag fra Andreas om foredrag og avslutte måneden med disability pride. Stand kjøpesenter? 1 juni (legge vedtak her). Sak 34: Bytte styremøtedatoer 25.april og 23.mai - sette nye datoer Mandag 6 mai for 25 april. 30 mai for 23 mai. Sak 35: Politisk arbeid - saker fra brukerrepresentanter b.la Lyttemøte/dialogmøte -det er foreldregruppa i Porsgrunn som arrangerer dette. Foreningen kommer i blått. Årsmøte FFO Vestfold og Telemark. Helene K, Torill og Helene. Helene K skal ha et digitalt møte med lokallaget i Vestfold kl 15.30. Fine tilbakemeldinger på saken som vi hadde i avisa som omhandlet tjenestekontoret. Sak 36: Likeperson.no Sak 37: Eventuelt: Lage skriv for vår Utlånssentral (ikke bråhast) Skal vi forsikre tingene? Hvordan løse det? Tar det med i neste protokoll. Mamma klubb: Gine og Helene forteller om styret og stønader. 26.4.24 Helene ta kontakt med Elin og hører om hun vil bli med. (Høre først med mamma klubb om det er ok at Elin blir med)
Ukategorisert
Badeparken i Langesund 27. mai
Ukategorisert
Bli med oss til Liseberg 7-9 juni

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer