Årsmøteprotokoll 2019

Read More →

Medlemstreff på Notodden 15 mai er utsatt.  Ny dato kommer!

Read More →

Vi inviterer til medlemstreff på Notodden 15 Mai!

Vi inviterer til medlemstreff på Notodden 15 Mai!

Vi inviterer til medlemstreff på Notodden 15. Mai kl 19.00 til 21.00 på Military Burger Notodden, Storgt 32. Dette er for pårørende og mennesker med diagnose, over 18 år. Dette blir en sosial kveld hvor vi ikke setter noen fast agenda, men tar det litt på sparket. Vi dekker mat og en drikke per pers/medlem […]

Read More →

Read More →

Autismedagen 2 April!

Autismedagen 2 April!

Verdens autismedag, offisielt kalt FN-dagen for bevissthet rundt autisme,[1] er en internasjonalt anerkjent FN-dag som markeres 2. april hvert år for å øke bevisstheten rundt autisme og autismespekterdiagnoser. Dagen ble vedtatt i 2007 og markert første gang i 2008. Hvert år markeres dagen i FN sitt hovedkontor i New York, samtidig som FNs medlemsland oppfordres til å gjøre egne tiltak for å øke […]

Read More →

Read More →

Styremøtereferat 03/19

Styremøtereferat 03/19

Referat fra styremøte og konstituering 03/19. 13 Mars kl 18-20 i Torggata 10. Tilstede: Monica Samland Lund, Synnøve Lund, Tone Granheim, Helene Kværnø og Fred Ronny Brox Johansen. Frafall: Tom Aleksandersen Sak 25: Innkalling og saksliste godkjent Sak 26: Referat og protokoll 02/19 godkjent Sak 27: Nytt styre ble konstituert og ser ut som følger: […]

Read More →

Read More →

Gjerpenkonferansen 11 April!!

Gjerpenkonferansen 11 April!!

Det baller på seg! Det nærmer seg konferansen 11.04. Peter Vermeulen skriver til oss; » I will give people attending this conferece an experience they will never forget!» Dette er offensiv tale fra en mann full av self confidence og faglig tyngde.Vi kan informere om at du på konferansen kan få kjøpt eller bestilt viktig […]

Read More →

Read More →

Kursinvitasjon!

Read More →

Styremøtereferat 02/19

Styremøtereferat 02/19

Referat fra styremøte 02/19. Avholdt 13. Februar kl 18-20 i foreningens lokaler i Torggata 10, Skien. Tilstede: Helene Kværnø, Monica Samland Lund og Fred Ronny Brox Johansen Frafall: Hanne Cecilie Larsen og William Kværnø Sak 13: Innkalling og saksliste godkjent uten kommentar Sak 14: Referat og protokoll godkjent uten kommentar Sak 15: Økonomi: Regnskapet for […]

Read More →

Read More →

Aspergertreff!!

Aspergertreff!!

VI INVITERER TIL NYTT TREFF FOR PERSONER MED ASPERGER ELLER HØYTFUNGERENDE AUTISME OVER 18 ÅR, UTEN BEHOV FOR LEDSAGER. FYLLER DU SNART 18 ÅR, ER DU VELKOMMEN TIL Å BLI MED. 20.MARS KL 19-21 PÅ O’LEARYS PÅ ARKADEN I SKIEN. https://arkadenskien.no/ https://olearys.no/skien/ MONICA OG HELENE STÅR VED HVER SIN INNGANG (DET ER 2 STK), SLIK […]

Read More →

Read More →

Styremøtereferat 01/19

Styremøtereferat 01/19

Styremøtereferat 01/19, Torggata 10 kl.18-20. Tilstede: Monica Samland Lund, Helene Kværnø og Fred Ronny Brox Johansen Innkalling og saksliste godkjent Protokoll og referat 09/18 godkjent Økonomi: Regnskap for 2018 er overlevert revisor for gjennomgang. Budsjettet er under utarbeidelse. Årsmøte: Det er rekord med antall påmeldte til årsmøtet. Flest skal delta på foredraget til Stian Orm, […]

Read More →

Read More →

Top