Om foreningen

Autismeforeningen i Norge (AiN) er en landsomfattende forening som jobber for å øke kunnskapen om og forståelsen for personer med autismespekterdiagnose, ASD.

Innholdsfortegnelse

Vår visjon er varig god livskvalitet i et mangfoldig samfunn.

Autismeforeningen i Norge ble stiftet i 1965 og har nå i 2023, rundt 9400 medlemmer. Vi er i stadig vekst. AiN er en sammenslutning av personer med en autismespekterdiagnose, foreldre, foresatte, familie, fagfolk og andre interesserte. Vi er nøytrale med hensyn til partipolitikk, religion, kjønn og etnisk tilhørighet.

AiNs formål er å drive:
  • Medlemsrettet arbeid for å bidra til å skape treffpunkt, nettverk og aktivitet.
  • Likepersonsarbeid for å bidra til hverdagsmestring og forebygging av psykiske tilleggsvansker.
  • Opplysningsarbeid for å øke samfunnets kunnskap, forståelse og aksept.
  • Interessepolitisk arbeid for å oppnå likeverdig deltakelse i samfunnet.

AiN er en demokratisk forening både lokalt og sentralt, våre styringsorganer er: 
  • Landsmøte 
  • Ledermøte 
  • Sentralstyre
  • Lokallag


Foreningen er organisert ved et sentralstyre som leder foreningen. Sekretariatet holder til i Oslo, med flere ansatte, som jobber med den daglige driften og veiledning

Autismeforeningen i Norge har også flere råd og komitéer.

Vi har ressursgruppa for voksne som består  av personer som selv har ASD.

Vi har også et Faglig råd som består av frivillige fagpersoner som bistår foreningen med rådgivning.

Vi har 19 lokallag som driftes av frivillige tillitsvalgte. 

Lokallagene står for store deler av foreningens medlemsrettede aktiviteter. Aktivitetene kan for eksempel være samtalegrupper, turer, pizzakvelder eller bowling.

Lokallagene jobber også med kurs, interessepolitikk lokalt, er aktive brukermedvirkere, og driver likepersonsarbeid.

Vårt likepersonsarbeid er et av de viktigste tilbudene vi har i Autismeforeningen. En likeperson er en person som selv har en diagnose eller er pårørende. Likepersonen lytter, gir informasjon og veiledning.

Bli medlem hos oss!

Gjennom medlemskapet støtter du foreningens arbeid og du får mulighet til å delta og bidra i ditt lokallag.

Sammen jobber vi for varig god livskvalitet i et mangfoldig samfunn.
For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer