Plan for krisehåndtering


8.  Aktiviteter som fremmer bearbeidelse 
tegne_sorg.jpgAlle har behov for å avreagere og bearbeide inntrykk.  Dette kan skje på mange måter.  Noen leker.  Andre tegner, maler, tar bilder eller lager minnebok. 
Det kan også hjelpe å skrive dagbok, dikt eller brev, som Andreas Gramnæs gjorde da han mistet sin storebror.  Boka «Kristian er død» forteller om sorgprosessen til Gramnæs, som har autisme.  
Det kan også være aktuelt å delta på samlinger (eller ha en egen minnestund hvis personen ikke trives ute blant mye folk).  Et annet alternativ er å gi en pengegave til en veldedig organisasjon.   

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer