Oslo

Oslo fylkeslag er en underavdeling av Autismeforeningen i Norge som ble opprettet i 1978. Alle medlemmer av Autismeforeningen i Norge som er bosatt i Oslo blir automatisk medlemmer i Oslo fylkeslag. Dersom du vil være medlem i et annet fylkeslag må du ta kontakt med Autismeforeningen i Norge på post@autismeforeningen.no. Det samme gjelder dersom du flytter og får ny adresse, eller vil endre annet angående medlemskapet. Oslo fylkeslag har ikke tilgang til å gjøre dette for dere.

Oslo fylkeslag har ca. 680 medlemmer; barn, ungdom og voksne med autismespekterdiagnoser (ASD), pårørende og fagfolk. Oslo fylkeslags styre består av frivillige tillitsvalgte medlemmer. Vi organiserer aktivitetstilbud, samtalegrupper, kurs og seminarer i Oslo. Dessuten jobber vi med saker som angår personer med ASD bosatt i Oslo.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål, tips til aktiviteter eller saker vi bør ta opp som angår medlemmer i Oslo.
E-post: oslo@autismeforeningen.no
Telefon: 415 67 413 (Randi Nerstad)
Postadresse:
Autismeforeningen Oslo fylkeslag
Mail Boxes etc 213
Postboks 1, Youngstorget
0028 Oslo
Generelle henvendelser om autisme eller melding om adresseendring rettes til Autismeforeningen i Norge til post@autismeforeningen.no.
Følg oss også på facebook. Let opp Autismeforeningen i Norge – Oslo fylkeslag og Akershus fylkeslag.

Fra og med 28. februar 2020 har styret følgende sammensetning:

• Ole Wang (leder)
• Jon Martin Jonsmoen (kasserer )
• Tone Marie Tveten
• Ketil Westrum Einarsen
• Elisabeth Augdahl

Varamedlemmer:
• Johanne Thornes
• Mariana Sigstad

Arbeidsgrupper utenfor styret bidrar også til medlemsaktiviteter , f.eks. bevegelsesgruppe for barn, ridning og juletrefest. Uten arbeidsgruppene hadde det vært langt mindre tilbud til medlemmer i Oslo.
Vi får med jevne mellomrom henvendelser fra medlemmer som ønsker flere sosiale aktiviteter for barn, ungdom eller voksne med ASD. Siden styret består av frivillige som gjør arbeidet på fritiden har vi begrenset kapasitet. Vi trenger hjelp fra medlemmer dersom det skal arrangeres jevnlige treff for en målgruppe – enten det er barn eller voksne med ASD. Det er nok at to medlemmer danner en arbeidsgruppe og lager et konsept, og er villige til å være tilstede på aktivitetene sammen med de som trenger tilbudet. Styret kan hjelpe med å finne lokale, dekke utgifter og markedsføre tilbudet. Ta kontakt med styret på oslo@autismeforeningen.no dersom du vil etablere et aktivitetstilbud i Oslo.

Les om hva vi gjør her: Årsrapport 2019

Aktiviteter

Ingen arrangement funnet!

Siste nytt fra lokallaget

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer