Velkommen til årsmøte 10. mars 2021

Velkommen til årsmøte 10. mars 2021

Onsdag 10. mars  kl. 18.00–19.30Sted: Teams-møte (klikk på linken for å koble opp til møtet) Dagsorden Godkjenning av dagsorden Valg av møteleder og referent, samt to til å underskrive protokollen Årsrapport for 2020, ved leder Revidert årsregnskap for 2020 og budsjett for 2021, ved kasserer Innkomne saker Valg, ved Valgkomiteen: Orientering om hvem som går ut […]

Read More →

Read More →

Innkalling til årsmøte 10. mars 2021

Innkalling til årsmøte 10. mars 2021

Onsdag 10. mars  kl. 18.00–20.00Sted: Teams-møte Er det saker du ønsker å ta opp under årsmøtet, send det til oslo@autismeforingen.no innen 24. februar 2020.

Read More →

Read More →

Juletrefest 2021 avlyst!

Juletrefest 2021 avlyst!

Ang juletrefest Vi ser oss desverre nødt til å avlyse juletrefesten i januar 2021. Smittesituasjonen varierer i så stor grad at det er vanskelig å gjenneomføre et slik arrangement. Beklager så mye, og ta vare på hverandre i disse tider. Mvh styret Oslo AiN

Read More →

Read More →

Endring: Ridning på Alna ridesenter høsten 2020.

Endring: Ridning på Alna ridesenter høsten 2020.

Alna ridesenter har sett seg nødt til å utsett ridning på lørdager pga smittepress i samfunnet  Litt avhengig av hva som skjer i Oslo, satser vi på oppstart den 21.11  Dvs at vi bare forskyver datoene 14 dager.  

Read More →

Read More →

En undersøkelse om funksjonshemming/ kronisk sykdom og psykisk helse

En undersøkelse om funksjonshemming/ kronisk sykdom og psykisk helse

Hei! FFO har fått midler fra Helsedirektoratet til blant annet å gjøre en undersøkelse om hva som skal til for å ha det bra når man lever med funksjonshemming eller kronisk sykdom. Vi vet at mange kronisk syke og funksjonshemmede opplever å ha dårligere livskvalitet enn andre. En undersøkelse fra SSB viste nylig at funksjonshemmede […]

Read More →

Read More →

Problemer med likepersontelefonen

Problemer med likepersontelefonen

Det har i det siste vært problemer med likepersontelefonen, tlf.: 415 67 413. Flere har ikke kommet igjennom og det beklager vi. Nå skal problemene være løst og alle som ringer, skal få svar. Det er selvfølgelig også mulig å sende e-post til oslo@autismeforeningen.no  

Read More →

Read More →

Båttur på Oslofjorden lørdag 22. august 2020

Båttur på Oslofjorden lørdag 22. august 2020

Tradisjonen tro inviterer Autismeforeningen Oslo fylkeslag medlemmer med familie og ledsagere på vår populære… «Båttur på Oslofjorden» lørdag 22. august 2020. Ta gjerne med familie/avlaster/støttekontakt! Turen går med S/S Hestøy, og vi planlegger å reise utover Vestfjorden.

Read More →

Read More →

Protokoll fra årsmøtet 25.02.2020

Read More →

Pårørendetreff 12. mai 2020 er avlyst!

Pårørendetreff 12. mai 2020 er avlyst!

Nytt treff for foreldregruppen for foreldre til barn, ungdom og voksne med autismespekterdiagnoser. ( Barneautisme, asperger, uspesifisert autisme PDD-nos m flere). Koordinatorer er Randi Nerstad og Aud Auråen Tidspunkt: Onsdag 12. mai 2020 kl.18.30 Sted: Sagene Samfunnshus, Kristiansands gate 2, 0463 OSLO

Read More →

Read More →

Pårørendetreff 15. april 2020 er avlyst!

Pårørendetreff 15. april 2020 er avlyst!

Nytt treff for foreldregruppen for foreldre til barn, ungdom og voksne med autismespekterdiagnoser. ( Barneautisme, asperger, uspesifisert autisme PDD-nos m flere). Koordinatorer er Randi Nerstad og Aud Auråen Tidspunkt: Onsdag 15. april 2020 kl.18.30 Sted: Sagene Samfunnshus, Kristiansands gate 2, 0463 OSLO

Read More →

Read More →

Top