Visjon og verdier

Autismeforeningen i Norges visjon er: Varig god livskvalitet i et mangfoldig samfunn.

Innholdsfortegnelse

Som et ledd i strategiarbeidet har vi samlet oss om følgende verdier for Autismeforeningen:
Kvalitet – Likeverd – Engasjement

Kvalitet: Dette innebærer blant annet at:
  • Vi legger vekt på å handle i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf, vedtekter, visjon og verdier
  • Vi oppdaterer oss gjennom god kontakt med medlemmer og fagmiljø
  • Vi legger vekt på erfarings- og evidensbasert kunnskap og læring
Likeverd: Dette innebærer blant annet at:
  • Vi vil bidra til forståelse, aksept og anerkjennelse av mennesker med autismespekterdiagnose (ASD),
  • Vi vil være en organisasjon som inkluderer alle innenfor autismespekteret og deres pårørende
  • Vi legger vekt på samarbeid for å virkeliggjøre AiNs formål
Engasjement: Dette innebærer blant annet at:
  • Vi vil være med å påvirke
  • Vi legger vekt på å ha gjennomslagskraft
  • Vi tilstreber å være synlige i samfunn
SATSINGSOMRÅDENE

Med bakgrunn i foreningens visjoner har vi utarbeidet tre satsningsområder

Medlemsrettet arbeid
Vi ønsker at Autismeforeningen i Norge er en aktiv og målrettet organisasjon.

ASD-faglig kompetanseheving
Vi ønsker at Autismeforeningen i Norge bidrar til å øke den austismefaglige kompetansen i samfunnet gjennom kunnskapsspredning og holdningsskapende arbeid.

Interessepolitisk arbeid
Vi ønsker at Autismeforeningen i Norge er en sterk interessepolitisk aktør.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer