Materiell

Autismeforeningen har informasjonsmateriell med forskjellige temaer. Last ned eller bestill brosjyrene her.

Autismespekteret – en kort innføring

Temahefte førskole

Temahefte barneskole

Temahefte ungdomsskole

Temahefte vidergåendeskole

Ønsker du å bestille brosjyrer kan du fylle ut skjema under. Porto og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg.

Logg inn