Lærings- og mestringskurs for foreldre med barn/unge med autisme/Asperger syndrom

Lærings- og mestringskurs for foreldre med barn/unge med autisme/Asperger syndrom

NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier) inviterer til lærings- og mestringskurs for foreldre med barn/unge med autisme/Asperger syndrom på Gudbrandsdal leirskole, Fagerhøy i juli. Det er to kurs; ett for barn og ett for unge. Uke 26 – Kurs 1: 25. juni – 01. juli Kurs for familier med barn med en autismespekterdiagnose i […]

Read More →

Read More →

Årsmelding 2016

Årsmelding 2016

Årsmelding 2016 Styrets sammensetning: Leder: Gunnhild Berglen, Svanvik Nestleder: Line Elida Pedersen, Bugøynes Kasserer: Ingebjørg Thorbjørnsen, Hammerfest Sekretær og datadirektør: Synnøve Pettersen, Kokelv Styremedlem: Stig Are Brun, Hammerfest Varamedlem:  Lise Bernhart, Alta Kenneth Kleppe, Karasjok Revisorer:  Merete Dølør Jan Alexander Berg Valgkomité:  Sonja Falch – leder Aud Reinholdtsen Jan Dølør Årsmøtet blir holdt 11.mars 2016 […]

Read More →

Read More →

SYNLIGHETSPROSJEKTET – det er viktig å bli sett

SYNLIGHETSPROSJEKTET – det er viktig å bli sett

Vi opplever at mange med autismespekter diagnoser ikke klarer, får til, tør eller ønsker å være åpen om sine utfordringer, sin diagnose eller sitt tilretteleggingsbehov. Mange forklarer at de ønsker å kunne være åpne, men at det oppleves som et tabu å stå fram med en slik diagnose, en annerledeshet eller psykiske vansker. Noen sier […]

Read More →

Read More →

Kurs om skolevegring

Kurs om skolevegring

I oktober arrangerer vi kurs i Alta og Kirkenes. Kurs om skolevegring • Når skolen ikke er et sted å være. Hva gjør vi da? • Et kurs for lærere, miljøarbeidere, helsesøstre, barnevernsansatte, fagfolk og foresatte • Alta: tirsdag 25.oktober i auditorium 1042 på Høgskolen • Kirkenes: onsdag 26. og torsdag 27.oktober i auditoriet på […]

Read More →

Read More →

Handlingsplan 2016

Handlingsplan 2016

AV AUTISMEFORENINGEN I NORGE 2016 Overordnet mål: Ivareta interessene for personer med autismespekter diagnoser i Finnmark. Område 1 Opplæring/utdanning Mål Arbeide for at alle med autisme/Asberger syndrom får individuelt tilrettelagte opplærings- og utdanningstilbud. Tiltak 1.1 Bidra til skolering av fagfolk innen opplæring/utdanning og omsorg om diagnosene og konsekvenser av disse generelt og for den enkelte. 1.2 Jobbe […]

Read More →

Read More →

Årsmøtereferat 2016

Årsmøtereferat 2016

Referat fra årsmøte i Hammerfest, Thon hotell, lørdag 12.03.2016 Tilstede: 7 medlemmer Sonja Falch, Elin Irene Andersen, Britt Unni Pedersen, Bente Mathisen, Stig Are Brun, Ingebjørg Thorbjørnsen, Gunnhild Berglen. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. 2. Valg av møteleder og referent Møteleder: Gunnhild Berglen Referent: Ingebjørg Thorbjørnsen 3. Godkjenning av […]

Read More →

Read More →

Frittstående Kurs i Autismespekterforstyrrelser (ASF) v/ NTNU

Frittstående Kurs i Autismespekterforstyrrelser (ASF) v/ NTNU

Målgruppe: Personer som ønsker å dyktiggjøre seg i arbeid med mennesker med autismespekterforstyrrelser. Kurset gir bred innsikt i og en god forståelse av de ulike tilstandene innenfor autismespekteret. Både teoretiske aspekter som klassifikasjon, komorbiditet, lovverk og offentlige reguleringer, men også praktiske strategier for tilrettelegging og behandling for mennesker med autismespekterforstyrrelser (ASF) vil bli presentert. Målet er […]

Read More →

Read More →

Nettverkssamling

Nettverkssamling

Finnmark fylkeslag av Autismeforeningen inviterer til nettverkssamling i Hammerfest for alle som er pårørende til barn og unge som har Autismespekterdiagnoser (ASD Fredag 11.mars kl 18.00 Hammerfest Vi møtes på Peppes og spiser pizza sammen. Erfaringsutveksling. Send gjerne spørsmål på epost før møtet om du vil. Alle er velkommen! Med eller uten medlemsskap, om barnet […]

Read More →

Read More →

ÅRSMØTE 2016

ÅRSMØTE 2016

Til alle medlemmer i fylkeslaget! INNKALLING TIL ÅRSMØTE Det innkalles til årsmøte i Finnmark fylkeslag av Autismeforeningen i Norge. Tid: Lørdag 12. mars kl. 10.30 Sted: Thon hotell Hammerfest Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av årsmelding 2015 4. Godkjenning av regnskap 2015 5. Budsjett 2016 […]

Read More →

Read More →

Jungelhåndboka 2014

Jungelhåndboka 2014

Trenger du hjelp til å finne fram i paragrafjungelen? Da er kanskje Jungelhåndboka 2014 noe for deg. Boka er snart klar for salg, men kan bestilles allerede nå. Jungelhånboka er den eneste oppdaterte guiden gjennom lover og rettigheter innen velferdsretten. Jungehåndboka er unik. Alle aktuelle lover og rettigheter innenfor velferdsretten revideres hvert år. Boka er delt […]

Read More →

Read More →

Top