Plan for krisehåndtering

tegne_sorg.jpg
7.  Tiltak som fremmer trygghet 

– Prøv å følge hverdagsrutinene, så vidt det lar seg gjøre.   
– Forbered personen på endringer i rutinen, så fremt det er mulig.    
– Når personen ikke kan være hjemme, ta med gjenstander som gir en trygghetsfølelse.
– La personen ta noen valg, slik at de opplever å ha litt kontroll i en ellers uforutsigbar situasjon. 
– Skjerm personen fra unødvendige distraksjoner og stressmomenter. 
– Sikre at dagene får nok positivt innhold, slik at personen ikke bruker tiden på å gruble.
– Forsøk å trekke frem hendelser som kan skape håp og optimisme.
– Vær mer tilgjengelig, som stabil og trygg voksenperson.  
– Signalisér at krav og regler er uendret.  Ta tak i utfordrende atferd på vanlig måte, rolig og konsekvent.  Smør deg også med tålmodighet — problematisk atferd dukker opp oftere under en krise enn i hverdagen. 

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer