Hjem – Noen å snakke med

Likepersoner

Vår likepersonstjeneste er et av de viktigste tilbudene vi har i Autismeforeningen i Norge (AiN). En likeperson er en person som selv har en diagnose eller er pårørende. Likepersonen gir informasjon og veiledning, slik at den andre kan ta egne valg utfra egen situasjon og virkelighet. På denne siden kan du finne likepersoner der du bor.

En likeperson er en person som selv har en diagnose, eller er pårørende til en med diagnose. Likepersonen gir informasjon og veiledning, slik at den andre kan ta egne valg utfra egen situasjon og virkelighet. Likepersonen er ikke fagperson, og gir derfor ikke medisinske eller juridiske råd, men er ment som en støttespiller til andre i lignende situasjoner. 

Likepersonstjenesten utføres på frivillig basis og er gratis. Alle likepersoner har gjennomgått kurs og er pålagt taushetsplikt. De er tilgjengelig for både personer med ASD og pårørende. Noen av likepersonene er også pårørende. 

Likepersoner er frivillige, og vi oppfordrer alle som tar kontakt om å respektere dette og ikke tar kontakt utenfor den tiden som er spesifisert på de enkelte lokallagenes likepersonsider. Til høyre på siden kan du finne en likeperson i ditt område.  

Taushetsplikt

Taushetsplikt betyr at det som blir sagt i samtalen blir mellom deg og likepersonen og deles ikke videre. Relevante opplysninger kan bare videreformidles dersom vedkommende det gjelder gir samtykke til dette, samtykke skal da være skriftlig. Dersom det blir nødvendig med å gi opplysninger til påtalemyndighet/politi/rettsvesen i noe straffbare forhold, bortfaller samtykkekravet.

Dersom likepersonen trenger å søke råd fra andre, om problemer som måtte komme i forbindelse med en sak, skal all informasjon gis på en slik måte at person eller personer saken gjelder er absolutt anonymisert.

Finn en likeperson

Rullerende likeperson, 41 42 12 02, akershus@autismeforeningen.no

Kirsten Bergundhaugen, 48050178

Lisbet Landfald, lisbet.landfald@gmail.com

Kjersti Ristvedt, 99 59 34 24, kjersti.ristvedt@gmail.com

Isabel Bergerseter (tilgjengelig etter klokken 18.00) , 98 65 50 61, isabel2bergerseter@gmail.com

Freddy De Ruiter (autisme), 93 40 07 74, freddy.de.ruiter@smiarendal.no

Gro Iren Johnsen Stenberg, 92 43 81 71, gro.i.j.stenberg@autismeforeningen.no

Terje Kristiansen, 95 92 44 35, terje.kristiansen@autismeforeningen.no

Eva Nordfjord, 93 89 96 85, eva.nordfjord@autismeforeningen.no

Josef Thu, 48 15 14 45, josef.thu@drammen.kommune.no

Frank-Erik Knudsen, 92 61 27 32, frank-erik.h.knudsen@autismeforeningen.no

Catherine Anne Forbes, 91 58 28 65, catherine.anne.forbes@gmail.com 

Bente Berg-Hansen, 98 69 97 23, be.berg.hansen@gmail.com

Jan Erik Buskop, 40 89 67 47, Janerik.buskop@gmail.com

Ann Merethe Klaussen, 94 97 69 34, annmerethe.klaussen@autismeforeningen.no

Axel Nordfjord, 98 49 49 85, axelfinnur@gmail.com

Henriette Sjønnegård, 45 81 18 61, hesjonne@gmail.com

Kristin Knutson, 90 74 88 53

Gunnhild Berglen, 41 06 59 92

Kjersti Gaustad, 93061274, kjersti.gaustad@gmail.com

Thor Andreas Bremstad, 92 98 42 90

Ann-Christine Ekman, 92 98 37 82, ann-christine.ekman@autismeforeningen.no

Hanne Aaslund Moen, 92984236, hanne.aa.moen@autismeforeningen.no

Mette Irene Fratini Flesland, 47 07 48 36, mette.fratini.flesland@autismeforeningen.no

Åslaug Kalstad, 926 63 681, aaslaug.kalstad.autisme@gmail.com

Sølvi Randal, 94 89 22 92, sran74@hotmail.com

Marte Karlsen, 90 04 11 06

Irene Sivertsen, 95 17 25 55, irenesivertsen@gmail.com

Aina Heggøy, 90 07 54 49, ainaheggoey@yahoo.no

Hege Seglem Stavland,  hegestavland@hotmail.no

Anette Søreide, 97 12 75 39, anette.soreide@autismeforeningen.no

Karine Søreide, 93 61 10 02, soreidekarine@gmail.com

Catherine Ulvik, 99 01 30 30, catherine.ulvik@autismeforeningen.no

Cecila Bjørge, cecila.bjorge@autismeforeningen.no

Lars Jørgen Haugland, 93 25 99 87, lars.j.haugland@gmail.com

Margrethe Kalsås, margrethekv@hotmail.com

Vegard Mølstrevold, 96 20 39 01, kongsteinsgata29@gmail.com

Ellen Kleven, 91 68 05 37, ellenjohannekleven@gmail.com

Jannice Bårtvedt, 90 14 52 28, jannicesfoto@gmail.com

Linda Haugland, 92 81 85 62, linda.haugland@autismeforeningen.no

Aasne Haugvik, 41 29 91 94, leemina1@gmail.com

Jonna Lise Skarmyr Gjerde, Gjerdsvika, 99 10 63 11, jonna.l1965@gmail.com

Marie Ødegård Gjengstø, 95217651, marjepie@hotmail.com

Laila Hauknes Thomassen, Kristiansund, 47 04 19 29, la71wi@online.no

Linda Hansen, 90 57 69 76, linda.hansen@mimer.no

Rannei Enge Soleim, 95 22 90 37, ranneie@gmail.com

Lars Jørgen Uren, 90 20 30 70, larsjuren@hotmail.com

Trond Pedersen, Ofoten, 95141157, trarthur@live.no

Marit F. Botn, 91 83 91 77, m-f-botn@online.no

Torill Nordås, Lurøy, 91 15 77 25, torill.nordaas@gmail.com

Judy Rafaelsen, Reipå, 91 58 29 58, lrafa@online.no

Jan-Arild Jørgensen, Sørvågen, 95 94 22 40, jan-arild.jorgensen@moskenes.kommune.no

Mona Breding Lersveen, 92 03 53 22, mona.lersveen@gmail.com

Mari Degvold, 90 63 86 27, mari.degvold@autismeforeningen.no

Anne Cathrine Hanslin, 92 60 93 40, anne.c.hanslin@autismeforeningen.no

Liv- Iris Kopperud, 93455508, liv-iris.kopperud@autismeforeningen.no

Ane Nathalie Steile, 95131427

Randi Nerstad, 41 56 74 13, randi.nerstad@gmail.com

Knut Ro Sørensen, Egersund (tilgjengelig etter kl. 17), 97 07 90 96, knut.ro.srensen@dabb.no

Ruth Gravdal, Haugalandet (tilgjengelig etter kl. 17), 93 62 61 84, ruthgravdal@hotmail.com

Ann-Kristin Harestad, Randaberg (tilgjengelig etter kl. 17), 93 00 95 53

Idar Breivik, Randaberg (tilgjengelig etter kl. 17), 40 04 92 84, idarbreivik@gmail.com

Kari Tolo, Sola, 92 06 49 36, kari.tolo@autismeforeningen.no

Heidi Stenevik, Suldal (tilgjengelig etter kl. 17), 916 43 226

Iselin Stokka-Brautset, 92 85 46 18, iselnde@hotmail.com

Bente Liabø Thorsen, 91 31 11 07, sognogfjordane@autismeforeningen.no

Fiona Druett, 92 83 04 85, fiona.druett@autismeforeningen.no

Roar Ekeberg, 95 14 36 66, roar.ekeberg@autismeforeningen.no

Helene Kværnø, Nedre Telemark, 47 23 75 45, telemark@autismeforeningen.no

Marit Hauen, Nedre Telemark, 99 62 71 56, oghmk@yahoo.no

Elin Normann, Øvre Telemark, 48 28 77 67,  ehe300@yahoo.no 

Helene Enger Amundsen, 45 40 35 38, helene411@hotmail.com

Carine Strømmen Waal, 40 78 00 96, carinewaal@icloud.com

Gine Susann Staulen, 98 48 50 17, gine_susanns@hotmail.com

Tommy Nilsen, 93 29 95 75, tommyni5@hotmail.no

Sondre Bogen-Straume, 93 03 86 78, sondre@ainvestfold.no

Gro Børresen Rohde, 97 96 87 82, gro.rohde@autismeforeningen.no

Lillian Sandnes Gotteberg, 90 56 89 66, lillian.gotteberg@autismeforeningen.no

Vest-agder@autismeforeningen.no

Anne Cath. Lindstrøm (barn m/autisme; søsken) 

Anne Cæcilie Oftestad

Kirsten Frøysaa (voksen m/autisme)

Linda Ørseng

Steinar Nylænde, 92 48 01 92, steinar.nylaende@online.no

Karl Mosbye, 97 57 10 77, kmosb@online.no

Stian Dahl, 90 54 54 55 (send SMS, så tar han kontakt i løptet av kort tid), stiandahl@me.com

Mette Grobstok Andersen, 41 52 81 63, mette.grobstok.andersen@autismeforeningen.no

Verktøykasse for tillitsvalgte

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer