Hjem – Noen å snakke med

Likepersoner

Vår likepersonstjeneste er et av de viktigste tilbudene vi har i Autismeforeningen i Norge (AiN). En likeperson er en person som selv har en diagnose eller er pårørende. Likepersonen gir informasjon og veiledning, slik at den andre kan ta egne valg utfra egen situasjon og virkelighet.

En likeperson er en som selv har erfaring med det du går gjennom. Det vil si at de kanskje selv har barn med ASD, eller det kan også være søsken til personer med autisme. Hvis du trenger noen å snakke med kan ofte en likeperson fra være en god samtalepartner. Likepersonen er ikke fagperson, og gir derfor ikke medisinske eller juridiske råd.

Likepersonene er også tilgjengelig for pårørende, og noen av våre likepersoner er også selv pårørende.

Likepersoner er frivillige, og vi oppfordrer alle som tar kontakt om å respektere dette og ikke tar kontakt utenfor den tiden som er spesifisert på de enkelte lokallagenes likepersonsider.

Likepersonstjenesten utføres på frivillig basis og er gratis. Alle likepersoner har gjennomgått kurs og er pålagt taushetsplikt.

Finn en likeperson

Rullerende likeperson, 41 42 12 02, akershus@autismeforeningen.no

Freddy De Ruiter (autisme), 93 40 07 74, freddy.de.ruiter@smiarendal.no

Anne Cecilie Oftestad, 98026150, annececilie@hushmail.com

Kirsten Frøysaa (voksen m/autisme), 95 25 60 83

Anne Cath. Lindstrøm (barn m/autisme; søsken), 91 58 60 20, acathrine_lindstrom@hotmail.com 

Linda Ørseng , 91337189, linda_pedersen_80@hotmail.com

 Terje Kristiansen, 95 92 44 35, terje.kristiansen@autismeforeningen.no

Eva Nordfjord, 93 89 96 85, villpostster@gmail.com

Josef Thu, 48 15 14 45, josef.thu@drmk.no

Frank-Erik Knudsen, 92 61 27 32, frankerikknudsen@hotmail.com

Catherine Anne Forbes, 91 58 28 65, catherine.anne.forbes@gmail.com

Gro Iren Johnsen Stenberg, 92 43 81 71, groirens@gmail.com

Bente Berg-Hansen, 98 69 97 23, be.berg.hansen@gmail.com

Jan Erik Buskop, 40 89 67 47, Janerik.buskop@gmail.com

Knut Ro Sørensen (tilgjengelig etter kl. 17), 97 07 90 96, knut.ro.srensen@dabb.no

Gunhild Berglen, 41 06 59 92, gunnhild@berglen.no

Cathrine Jensen, 91 36 49 38, cathrine_peach@hotmail.com

Ruth Gravdal (tilgjengelig etter kl. 17), 93 62 61 84, ruthgravdal@hotmail.com

Margrethe Kalsås, 98822046, margrethe.kalsas@autismefo reningen.no

Linda Haugland, 92818562, linda.haugland@autismefore ningen.no

Anette Søreide, 97127539, anette.soreide@autismeforen ingen.no

Mette Fratini Flesland, 47074836, mette.fratini.flesland@autism eforeningen.no

Kjersti Gaustad, 92 98 42 36, hedmark@autismeforeningen.no

Thor Andreas Bremstad, 92 98 42 90, hedmark@autismeforeningen.no

Ann-Christine Ekman, 92 98 37 82, ann-christine.ekman@autismeforeningen.no

Jonna Lise Skarmyr Gjerde, Gjerdsvika, 99 10 63 11, jonna.l1965@gmail.com

Marie Ødegård Gjengstø, 95217651, marjepie@hotmail.com

Laila Hauknes Thomassen, Kristiansund, 47 04 19 29, la71wi@online.no

Rita Valderhaug, 97 52 70 50 ,rita.dybvik@gmail.com

 Trond Pedersen, Ofoten, 41 64 11 52, trarthur@live.no

Marit F. Botn, 91 83 91 77, m-f-botn@online.no

Torill Nordås, Lurøy, 91 15 77 25, torill.nordaas@gmail.com

Randi Nerstad, 41 56 74 13, randi.nerstad@gmail.com

Mari Degvold, 90 63 86 27, mar.deg@hotmail.com

Anne Cathrine Hanslin, 92 60 93 40, ac-hansl@online.no

Ann Kristin Harestad (tilgjengelig etter kl. 17), 93 00 95 53, annkristin.harestad@lyse.net

Idar Breivik (tilgjengelig etter kl. 17), 40 04 92 84, idarbreivik@gmail.com

Siv Myhre Haaland (tilgjengelig etter kl. 17), 41 57 11 48, sivmyhre@online.no

Heidi Stenevik (tilgjengelig etter kl. 17), 916 43 226

Veronica Vågen, 95 24 36 52, josma0105@hotmail.com

Evy Ann Kimsås, 90 96 57 49, evyannkims@gmail.com

Åse Mette Ormbostad, 95 05 78 19, aasemetteormbostad@gmail.com

Torhild Kleiv, 99 52 50 20, torildkleiv@hotmail.com

Fred Ronny Brox Johansen, 90 89 47 98, fredronny@me.com

Jørann Kristiansen, 40539515, jorannkristiansen@gmail.com

Hanne Cecilie Larsen, 45420215, hanncblarsen@gmail.com

Synnøve Lund, 95 02 43 16, synnove.lund@amedia.no

Elin H. Norman, 48 28 77 67, ehe300@yahoo.no

Helene Kværnø, 47 23 75 45, telemark@autismeforeningen.no

Tommy Nilsen, 93 29 95 75, tommyni5@hotmail.no

Fiona Druett, 92 83 04 85, fiona.druett@autismeforeningen.no

Cecilie Andersen, 95 90 76 37, cecilie@cecilieandersen.org

Gro Børresen Rohde, 97 96 87 82, gro.rohde@autismeforeningen.no

Sondre Bogen-Straume, 90 56 89 66, sondre@ainvestfold.no

Lillian Sandnes Gotteberg, 41 42 67 15, lillian.gotteberg@autismeforeningen.no

Geir Mathisen, 90 68 47 20, geir.mathisen@autismeforeningen.no

Logg inn