Hjem – Noen å snakke med

Likepersoner

Vår likepersonstjeneste er et av de viktigste tilbudene vi har i Autismeforeningen i Norge (AiN). En likeperson er en person som selv har en diagnose eller er pårørende. Likepersonen gir informasjon og veiledning, slik at den andre kan ta egne valg utfra egen situasjon og virkelighet.

En likeperson er en som selv har erfaring med det du går gjennom. Det vil si at de kanskje selv har barn med ASD, eller det kan også være søsken til personer med autisme. Hvis du trenger noen å snakke med kan ofte en likeperson fra være en god samtalepartner. Likepersonen er ikke fagperson, og gir derfor ikke medisinske eller juridiske råd.

Likepersonene er også tilgjengelig for pårørende, og noen av våre likepersoner er også selv pårørende.

Likepersoner er frivillige, og vi oppfordrer alle som tar kontakt om å respektere dette og ikke tar kontakt utenfor den tiden som er spesifisert på de enkelte lokallagenes likepersonsider.

Likepersonstjenesten utføres på frivillig basis og er gratis. Alle likepersoner har gjennomgått kurs og er pålagt taushetsplikt.

Finn en likeperson

Kirsten Bergundhaugen, 48050178

Rullerende likeperson, 41 42 12 02, akershus@autismeforeningen.no

Lisbet Landfald, lisbet.landfald@gmail.com

Kjersti Ristvedt, 99 59 34 24, kjersti.ristvedt@gmail.com

Isabel Bergerseter (tilgjengelig etter klokken 18.00) , 98 65 50 61, isabel2bergerseter@gmail.com

Freddy De Ruiter (autisme), 93 40 07 74, freddy.de.ruiter@smiarendal.no

Gro Iren Johnsen Stenberg, 92 43 81 71, gro.i.j.stenberg@autismeforeningen.no

Terje Kristiansen, 95 92 44 35, terje.kristiansen@autismeforeningen.no

Eva Nordfjord, 93 89 96 85, eva.nordfjord@autismeforeningen.no

Josef Thu, 48 15 14 45, josef.thu@drammen.kommune.no

Frank-Erik Knudsen, 92 61 27 32, frank-erik.h.knudsen@autismeforeningen.no

Catherine Anne Forbes, 91 58 28 65, catherine.anne.forbes@gmail.com 

Bente Berg-Hansen, 98 69 97 23, be.berg.hansen@gmail.com

Jan Erik Buskop, 40 89 67 47, Janerik.buskop@gmail.com

Ann Merethe Klaussen, 94 97 69 34, annmerethe.klaussen@autismeforeningen.no

Axel Nordfjord, 98 49 49 85, axelfinnur@gmail.com

Henriette Sjønnegård, 45 81 18 61, hesjonne@gmail.com

Kristin Knutson, 90 74 88 53

Gunnhild Berglen, 41 06 59 92

Kjersti Gaustad, 93061274, kjersti.gaustad@gmail.com

Thor Andreas Bremstad, 92 98 42 90

Ann-Christine Ekman, 92 98 37 82, ann-christine.ekman@autismeforeningen.no

Hanne Aaslund Moen, 92984236, hanne.aa.moen@autismeforeningen.no

Mette Irene Fratini Flesland, 47 07 48 36, mette.fratini.flesland@autismeforeningen.no

Åslaug Kalstad, 926 63 681, aaslaug.kalstad.autisme@gmail.com

Sølvi Randal, 94 89 22 92, sran74@hotmail.com

Marte Karlsen, 90 04 11 06

Irene Sivertsen, 95 17 25 55, irenesivertsen@gmail.com

Aina Heggøy, 90 07 54 49, ainaheggoey@yahoo.no

Hege Seglem Stavland,  hegestavland@hotmail.no

Anette Søreide, 97 12 75 39, anette.soreide@autismeforeningen.no

Karine Søreide, 93 61 10 02, soreidekarine@gmail.com

Catherine Ulvik, 99 01 30 30, catherine.ulvik@autismeforeningen.no

Cecila Bjørge, cecila.bjorge@autismeforeningen.no

Lars Jørgen Haugland, 93 25 99 87, lars.j.haugland@gmail.com

Margrethe Kalsås, margrethekv@hotmail.com

Vegard Mølstrevold, 96 20 39 01, kongsteinsgata29@gmail.com

Ellen Kleven, 91 68 05 37, ellenjohannekleven@gmail.com

Jannice Bårtvedt, 90 14 52 28, jannicesfoto@gmail.com

Linda Haugland, 92 81 85 62, linda.haugland@autismeforeningen.no

Aasne Haugvik, 41 29 91 94, leemina1@gmail.com

Hildegunn Lerudsmoen

Jonna Lise Skarmyr Gjerde, Gjerdsvika, 99 10 63 11, jonna.l1965@gmail.com

Marie Ødegård Gjengstø, 95217651, marjepie@hotmail.com

Laila Hauknes Thomassen, Kristiansund, 47 04 19 29, la71wi@online.no

Linda Hansen, 90 57 69 76, linda.hansen@mimer.no

Rannei Enge Soleim, 95 22 90 37, ranneie@gmail.com

Lars Jørgen Uren, 90 20 30 70, larsjuren@hotmail.com

Trond Pedersen, Ofoten, 95141157, trarthur@live.no

Marit F. Botn, 91 83 91 77, m-f-botn@online.no

Torill Nordås, Lurøy, 91 15 77 25, torill.nordaas@gmail.com

Judy Rafaelsen, Reipå, 91 58 29 58, lrafa@online.no

Jan-Arild Jørgensen, Sørvågen, 95 94 22 40, jan-arild.jorgensen@moskenes.kommune.no

Mona Breding Lersveen, 92 03 53 22, mona.lersveen@gmail.com

Mari Degvold, 90 63 86 27, mari.degvold@autismeforeningen.no

Anne Cathrine Hanslin, 92 60 93 40, anne.c.hanslin@autismeforeningen.no

Liv- Iris Kopperud, 93455508, liv-iris.kopperud@autismeforeningen.no

Ane Nathalie Steile, 95131427

Randi Nerstad, 41 56 74 13, randi.nerstad@gmail.com

Knut Ro Sørensen, Egersund (tilgjengelig etter kl. 17), 97 07 90 96, knut.ro.srensen@dabb.no

Ruth Gravdal, Haugalandet (tilgjengelig etter kl. 17), 93 62 61 84, ruthgravdal@hotmail.com

Elling Allendes, Haugalandet, 92 26 77 62, ellinghallendes@hotmail.com

Ann-Kristin Harestad, Randaberg (tilgjengelig etter kl. 17), 93 00 95 53

Idar Breivik, Randaberg (tilgjengelig etter kl. 17), 40 04 92 84, idarbreivik@gmail.com

Kari Tolo, Sola, 92 06 49 36, kari.tolo@autismeforeningen.no

Heidi Stenevik, Suldal (tilgjengelig etter kl. 17), 916 43 226

Iselin Stokka-Brautset, 92 85 46 18, iselnde@hotmail.com

Bente Liabø Thorsen, 91 31 11 07, sognogfjordane@autismeforeningen.no

Fiona Druett, 92 83 04 85, fiona.druett@autismeforeningen.no

Roar Ekeberg, 95 14 36 66, roar.ekeberg@autismeforeningen.no

Helene Kværnø, Nedre Telemark, 47 23 75 45, telemark@autismeforeningen.no

Marit Hauen, Nedre Telemark, 99 62 71 56, oghmk@yahoo.no

Elin Normann, Øvre Telemark, 48 28 77 67,  ehe300@yahoo.no 

Helene Enger Amundsen, 45 40 35 38, helene411@hotmail.com

Carine Strømmen Waal, 40 78 00 96, carinewaal@icloud.com

Gine Susann Staulen, 98 48 50 17, gine_susanns@hotmail.com

Tommy Nilsen, 93 29 95 75, tommyni5@hotmail.no

Sondre Bogen-Straume, 93 03 86 78, sondre@ainvestfold.no

Gro Børresen Rohde, 97 96 87 82, gro.rohde@autismeforeningen.no

Lillian Sandnes Gotteberg, 90 56 89 66, lillian.gotteberg@autismeforeningen.no

Vest-agder@autismeforeningen.no

Anne Cath. Lindstrøm (barn m/autisme; søsken) 

Anne Cæcilie Oftestad

Kirsten Frøysaa (voksen m/autisme)

Linda Ørseng

Steinar Nylænde, 92 48 01 92, steinar.nylaende@online.no

Karl Mosbye, 97 57 10 77, kmosb@online.no

Stian Dahl, 90 54 54 55 (send SMS, så tar han kontakt i løptet av kort tid), stiandahl@me.com

Mette Grobstok Andersen, 41 52 81 63, mette.grobstok.andersen@autismeforeningen.no

Verktøykasse for tillitsvalgte

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer