Noen å snakke med

Oppdatert jul 6, 2017 @ 13:42

Likeperson er det vi kaller noen som selv har erfaring med det du går gjennom. Det vil si at de kanskje selv har barn med autismediagnose, men det kan også være søsken til personer med autisme. Hvis du trenger noen å snakke med kan ofte en likeperson fra Autismeforeningen være en god samtalepartner.

Det er likevel viktig å huske at Likepersoner er ikke fagpersoner, men har selv erfaring og har underskrevet en taushetsavtale. De fleste fylkeslagene har egne likepersoner som medlemmer kan ta kontakt med. Hvis du ønsker å være likeperson, ta kontakt med ditt fylkeslag.

Likepersoner er frivillige og det er viktig at man respekterer dette ved å ikke ta kontakt utenfor tiden spesifisert på de enkelte fylkeslagene likepersonsider eller ringe senere hvis det ikke passer for likepersonen.

Ta kontakt med en likeperson i ditt fylke!

Likepersoner Østfold Likemannstelefoner E-post
Geir Mathisen 90 68 47 20 geir.mathisen [krøllalfa] autismeforeningen.no
Cathrine Pettersen 92 01 16 69 cathrine.pettersen [krøllalfa] autismeforeningen.no
Hanne Huser Andersen 48 22 04 51 hanne.huser.andersen [krøllalfa] autismeforeningen.no
Rita Kirkbak 47 63 55 54 rita.kirkbak [krøllalfa] autismeforeningen.no
Likepersoner Akershus Likemannstelefoner E-post
Rullerende likeperson 41 42 12 02 akershus [krøllalfa] autismeforeningen.no
Likepersoner Oslo Likemannstelefoner E-post
Finn Reinert 47 75 49 96
Randi Nerstad 41 56 74 13
Elin Johansen 92 69 13 04
Likepersoner Hedmark Likemannstelefoner E-post
Berit Prytz 46 77 22 43
Anne Kristin Aanerud 46 77 28 66 akriaane [krøllalfa] gmail.com
Thor Andreas Bremstad 41 66 85 24
Likepersoner Oppland Likemannstelefoner E-post
Hege Tømmerstigen 90 96  94 53
Liv-Iris Kopperud
Likepersoner Buskerud Likemannstelefoner E-post
Terje Kristiansen 95 92 44 35
Likepersoner Vestfold Likemannstelefoner E-post
 Gro Børresen Rohde  97 96 87 82
Anne-Britt Forbord 90 56 89 66
Anita Hellehaven 41 42 67 15  vestfold [krøllalfa] autismeforeningen.no
Likepersoner Telemark Likemannstelefoner E-post
Torhild Kleiv, Nedre Telemark 99 52 50 20
Helene Toftdahl Kolaas 98 80 45 21 mandag – torsdag kl. 09.00 – 19.00
Jens Lauvåsen, Nedre Telemark 35 97 42 05
Elin H. Norman, Øvre Telemark 48 28 77 67 ehe300 [krøllalfa] yahoo.no
Likepersoner Aust-Agder Likemannstelefoner E-post
Anders S. Bjerkenes, Asperger syndrom 95 21 67 73 anders.bjerkenes [krøllalfa] c2i.net
Freddy De Ruiter, Autisme 93 40 07 74
Likepersoner Vest-Agder Likemannstelefoner E-post
Liv Svennevik (vedr. voksne med Asperger syndrom) 97 04 27 50
Kirsten Frøysaa (vedr. voksne med autisme) 95 25 60 83
Marthe Moe (vedr. voksne med Asperger syndrom) 99 26 60 93
Trine Høyland (vedr. ungdom med Asperger syndrom) 91 77 99 48
Anne Cath Lindstrøm (vedr. barn med barneautisme og søsken) 91 58 60 20
Likepersoner Rogaland Likemannstelefoner E-post
Ta kontakt med Autismeforeningens kontor 23054570 (09.00 – 15.00)
Likepersoner Hordaland Likemannstelefoner E-post
Åslaug Kalstad 92 66 36 81 aaslaug.kalstad [krøllalfa] autismeforeningen.no
Karin Hjelvik 94 27 95 91 khjelv [krøllalfa] online.no
Elisabeth Johansen 91 10 45 51 e_johansen [krøllalfa] hotmail.com
Børge Grimstad 94 38 22 12 bgrimsta [krøllalfa] broadpark.no
Likepersoner Sogn og Fjordane Likemannstelefoner E-post
Margunn Bakke 99 24 57 54
Likepersoner Møre og Romsdal Likemannstelefoner E-post
Jostein Dalen, Liabygda 97 12 97 85
Gudbjørg Eriksdottir, Ørsta 98 08 05 16
Helga Iren Kvien, Volda 99 38 99 92
Laila Hauknes, Kristiansund 47 04 19 29 la71wi [krøllalfa] online.no
Likepersoner Sør-Trøndelag Likemannstelefoner E-post
Tone Ness 47 24 85 06 tone.ness [krøllalfa] autismeforeningen.no
Heike Veltrup 91 80 92 21 heike.veltrup [krøllalfa] autismeforeningen.no
 Anna Baadsvik  95 90 91 62  anna.baadsvik [krøllalfa] autismeforeningen.no
Likepersoner Nord-Trøndelag Likemannstelefoner E-post
Sylvia Moen Falstad 90 94 66 03  nord-trondelag [krøllalfa] autismeforeningen.no
Likepersoner Nordland Likemannstelefoner E-post
Signe Jensen, Bodø 97 10 05 05  s-j-jen [krøllalfa] online.no
Marit F. Botn 91 83 91 77  m-f-botn [krøllalfa] online.no
Torill Nordås, Lurøy 91 15 77 25  Torill.nordaas [krøllalfa] gmail.com
Trond Pedersen, Ofoten 41 64 11 52  trathur [krøllalfa] live.no
Likepersoner Troms Likemannstelefoner E-post
Bente Høiseth 40 87 02 67 bente.hoiseth [krøllalfa] tromso.kommune.no
Wenche Bjørkly 40 87 15 87 wenche.bjorkly [krøllalfa] tromso.kommune.no
Turid Broch tma-bor [krøllalfa] online.no
Kristine Rasmussen 95 87 79 58
Likepersoner Finnmark Likemannstelefoner E-post
Harijet Svaleng 91 73 71 14 he-ras [krøllalfa] online.no
Kristine Rasmussen 95 87 79 58