Hva leter du etter?

Oppstart, Kompetente foreldre

Velkommen til «Kompetente foreldre,» et gruppetilbud som starter opp i januar 2023 og rettes mot foreldre til barn med autisme/Asperger

Eksterne kurs (vår 2023)

Akershus lokallag er ikke ansvarlig for innhold av eksterne kurs og foredrag – og er heller ikke ansvarlig om tidspunkt,

Verktøykasse for tillitsvalgte