Arendalsuka

Autismeforeningen i Norge arrangerte debatten «Hvorfor får ikke personer med autismespekterdiagnose den tilretteleggingen de har krav på?» på Arendalsuka 2022.

Se opptakt fra arrangementet her.

Det er stor forskjell i de kommunale tjenestene. Riksrevisjonens «Undersøkelse av helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser» (september 2020) trekker frem at familier som har stort behov for hjelp, må bruke mye tid og krefter på å skaffe den selv. De sier også at det er alvorlig at tjenestene til familier med barn som har funksjonsnedsettelser, er avhengig av hvor de bor.

Autismeforeningen inviterer til en diskusjon om hvorfor det er så store forskjeller mellom kommunene og hvordan vi kan sikre at alle får de tjenestene de har rett på uten å måtte kjempe mot systemet.

Deltakere

  • Annette Drangsholt, leder Autismeforeningen i Norge
  • Geir Lippestad, advokat og leder partiet Sentrum
  • Ragnhild Male Hartviksen, stortingspolitiker Arbeiderpartiet
  • Anette Jensen, leder Handikappede barns foreldreforening
  • Hege Nerstad Gundersen, leder Ressursgruppen for personer med ASD i Autismeforeningen

Aslak Bonde leder debatten.

Arrangementet støttes av Takeda.

Verktøykasse for tillitsvalgte