Autismeforeningen ønsker deg velkommen til Arendalsuka!

Har ikke mennesker med autismespekterdiagnose rett til en god psykisk helse?

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men husk påmelding! Det vil bli servering. Det tas hensyn til smittevern. Arrangementet vil bli strømmet. Velkommen!

Vi stiller spørsmålet: Har ikke mennesker med autismespekterdiagnose rett til en god psykisk helse? I søken etter svar vil vi få innlegg av psykologspesialist Sissel Berge Helverschou og psykologspesialist Anne Gro Innstrand. Deretter vil True Teige lede en debatt hvor vi har fått med oss stortingspolitiker Karin Andersen fra SV, Hege H Liadal fra Arbeiderpartiet og representanter fra Autismeforeningen i Norge.

Trude Teige

Trude Teige (f. 1960) er utdannet oversetter og journalist. Hun har jobbet som politisk reporter, nyhetsanker og programleder i TV2 fra 1992 til 2014. Teige er også forfatter og aktiv som konferanse- og debattleder for organsiasjoner og næringsliv.

Sissel Berge Helverschou

Sissel Berge Helverschou er ph.d. og psykologspesialist. Hun har vært ansatt som forsker ved Nasjonal kompetanseenhet for autisme (Autismeenheten) siden 2000, og på NevSom siden etableringen av NevSom i 2015. Hun har lang og bred klinisk erfaring fra arbeid med mennesker med autismespekterforstyrrelser, og har publisert flere vitenskapelige artikler og bokkapitler.

Anne Gro Innstrand

Anne Gro Innstrand er spesialist i klinisk psykologi og arbeider som privatpraktiserende psykolog ved Oslo Medisinske Senter. Tidligere har hun vært medforfatter av to fagbøker på Universitetsforlaget og skrevet flere artikler. Hun har et dypt engasjement for mennesker med funksjonsnedsettelser og utviklingshemming. «Hver dag er jeg takknemlig for de unike, fantastiske menneskene jeg møter. Og hver dag lærer jeg noe nytt om hvordan vi mennesker fungerer.»

Hege Haukeland Liadal

Hege Haukeland Liadal er politiker og har vært stortingsrepresentant fra Rogaland for Arbeiderpartiet (AP) siden 2013. I AP har hun blant annet hatt verv i AUF, vært medlem av kommunestyret og formannskapet i Haugesund, hvor hun også var varakandidat til ordfører vervet i 2011. Hun har tidligere vært medlem av familie- og kulturkomiteen, mens nå er hun i helse- og omsorgskomiteen. Hun har også hatt verv i blant annet human-etisk forbund og fylkesnemnda for sosiale saker.

Karin Andersen

Karin Andersen er Stortingsrepresentant og 1. kandidat for Hedmark valgkrets og leder kommunal- og forvaltningskomiteen. Hun har arbeidet som barnehageassistent fra 1977-1995, og har lang fartstid i SV fra fylkes- og kommunalpolitikken. Tidligere har Andersen både ledet arbeids- og sosialkomiteen. Andersen har utmerket seg i sitt arbeid for en rettferdig asyl- og flyktningpolitikk og i kampen for likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne. I mars 2021 mottok hun Norsk Forbund for Utviklingshemmedes sin ærespris for sitt arbeid. Andersens hjertesak er rettferdig fordeling.

Annette Drangsholt

Annette Drangsholt er styreleder av Autismeforeningen i Norge. Hun er en engasjert og travel dame som brenner for autisme saken. Anette Drangsholt bor på en gård sammen med familien, og er opprinnelig utdannet innen landbruk. Hun jobber nå som forsterket fostermor for en utviklingshemmet gutt på 11 år. Hun er gift med Glenn, og sammen har de barna Sonja, Andrea, Scott og fostersønnen Tobias.

Scott Drangsholt

Scott Drangsholt er 20 år og gikk i vår ut fra Kristiansand katedralskole på Hverdagsliv. Han er ansatt på kjøkkenet til Jegersberg gård. Scott er fornøyd med fritiden sin, bor på gård der han har lama, hunder, geiter, hester og høns. Han elsker dyr og natur, er tydelig på at han føler seg vel når han er sammen med dem. Han er en samfunnsengasjert ung mann som driver med film og liker å spille. I spillverden har han er unikt nettverk og mange venner! Scott har autisme.

Andreas Haugland Ausland

Andreas Haugland Ausland er 26 år, bor i Risør. Han har Aspergers syndrom, Tourettes og ADHD. De siste to årene har han jobbet med sine tre store lidenskaper, historie, politikk og menneskerettigheter. Andreas har fortalt sin historie fra habilitering i VG og Agderposten, hvor han deler erfaringer fra et liv på institusjon og sin kamp for å komme tilbake til samfunnet igjen. Han har også frontet kampen for likestilling og frihet for funksjonshemmede i radio, TV, aviser og podkast. Andreas har vært initiativtager til Norges største landsaksjon for funksjonshemmedes likestilling i 2020, med fakkeltog og demonstrasjon i 16 byer fra Kristiansand til Hammerfest. Av tillitsverv har han vært fylkesleder i NHFU Agder, styremedlem i Autismeforeningen i Agder og nå er jeg styremedlem i Risør SV.