Østfold

Autismeforeningen i Norge (AiN) ble stiftet i 1965 og har hovedkontor i Oslo. Siden 1984 har vi vært medlem av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Foreningen gir ut fagtidsskriftet «Autisme i dag», som kommer ut 4 ganger i året. AiN fungerer som et bindeledd mellom fagmiljøer og fylkeslag. Som medlem er du knyttet til foreningen sentralt og ditt fylkeslag. Autismeforeningen har egne lag i alle fylker. Østfold fylkeslag ble stiftet i 1982, og vi har medlemmer i alle kommuner i fylket. Den viktigste oppgaven for Østfold fylkeslag er å lage treffsteder for våre medlemmer.

Vi har flere nettverksgrupper for pårørende. De møtes i Indre Østfold (Askim), Nedre Glomma (Fredrikstad), Moss og Halden.

Vi har flere likepersoner. Der kan du møte personer som er skolert til å snakke med deg om utfordringene i hverdagen. Disse har taushetsplikt.

I løpet av året har vi totalt rundt 40 ulike arrangementer, blant annet familiebowling og sommerfest.

Følg med på Facebook (Autismeforeningen – Østfold fylkeslag) og her på hjemmesiden for kontaktinformasjon samt info om aktuelle arrangementer.

På årsmøtet i mars 2021 ble følgende styre valgt:

*Leder : Mette Grobstok Andersen (ostfold@autismeforeningen.no)

*Nestleder : Geir Mathisen (geir.mathisen@autismeforeningen.no )

*Styremedlem: Irene Oppedal (irene.oppedal@autismeforeningen.no)

*Styremedlem: Vivian Nielsen (vivian.nielsen@autismeforeningen.no)

*Styremedlem : Stian Dahl (stian.dahl@autismeforeningen.no)

*Styremedlem : Lise Høiberg (lise.hoiberg@autismeforenigen.no)

*Styremedlem : Titti Aarnes (titti.aarnes@autismeforeningen.no)

*Varamedlem : Madeleine Mari Bjønes (madeliene.mari.bjones@autismeforeningen.no)

*Varamedlem : Tonje Stene (tonje.stene@autismeforeningen.no
Hoved e-post ostfold@autismeforeningen.no

Kontakt oss

Leder :
Mette Grobstok Andersen
Mail : ostfold@autismeforeningen.no
Telefon : 41528163
Likeperson :
Hanne Huser Andersen
Mail : hanne.huser.andersen@autismeforeningen.no

Likeperson :
Geir Mathisen
Telefon : 90 68 47 20
Mail : geir.mathisen@autismeforeningen.no

https://www.facebook.com/AutismeforeningenOstfold/

Aktiviteter

Ingen arrangement funnet!