Plan for krisehåndtering


oransje_rose.jpg
10. Nyttige linker om krisepedagogikk, sorg osv. 
Hovedkilde: 
«Coping with crisis – helping children with special needs» av National Association of School Psychologists.
Videre lesing om krisepedagogikk:
Veiledere i krisepedagogikk av Jon-Håkon Schultz og Magne Raundalen
– «Barn og katastrofenyheter» av Barnevakten
– «Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer,» utgitt av Helsedirektoratet i 2011
Spesielt om Utøya-tragedien og bombeeksplosjonen i Oslo:
– «Hva skal vi si til barna?» av Atle Dyregrov og Magne Raundalen
– «Sliter med vanskelige spørsmål,» en artikkel om utviklingshemmedes reaksjon på Utøya-tragedien
– «Ta utviklingshemmedes sorg på alvor,» skrevet av Sissel Bøckmann ved HiØ.  Se side 47.
– «Skjult sorg,» om reaksjonen til brukere som mangler språk.  Se side 9 i linken.
– «Hvordan snakke med andres barn om tragedien» av Barneombudet
Brev til skolene fra kunnskapsministeren
– «Det er viktig å snakke med noen voksne» av NRK-Supernytt (for barn)
Temaside fra Helsedirektoratet
Spesielt om sorg:
– «Kristian er død«, en bok av Andreas Gramnæs, som har autisme
«Skal farmor dø nå?», en podcast fra Regional kompetansetjeneste for autisme.
Materiale og veiledningshefte til spesialpedagogisk arbeid med sorg
«Når noen er død,» et hefte med tilrettelagt tekst og innhold fra Utviklingshemning og aldring
– «Å dele en sorg:  når pårørende med utviklingshemning møter alvorlig sykdom og død.»
Artikkel om Tordis Ørjasæter, som har en voksen sønn med autisme.  Artikkelen beskriver sønnens sorgreaksjoner.
Hefte «Skolebarn og sorg,» utviklet av Landsforeningen Uventet Barnedød, Voksne for barn, Landsforeningen for trafikkskadde m.fl.
«Støtte til veien videre» Bacheloroppgave om hvordan en sykepleier kan forstå og hjelpe barn som pårørende/sørgende.
Voksne for barns temaside om sorg, med mange nyttige linker
– «Å snakke med barn om døden» av Norsk Helseinformatikk
Barnebøker som handler om død eller sorg
Hva er passende og upassende å si til folk i sorg?  Å vite hva man skal si til sørgende er vanskelig for alle, ikke minst for personer med en sosial funksjonsnedsettelse som ASD.  Her finner du tips fra krisepsykologen Atle Dyregrov.
Gravferd:  begreper og informasjon.   En oversiktlig oppsummering av viktig informasjon fra heftet «Ungdom og sorg

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer