Sør-Trøndelag

Autismeforeningen i Norge er en sammenslutning av mennesker med autismespekterdiagnose (ASD), foreldre og andre pårørende, fagfolk og andre interesserte. Foreningen er nøytral i forhold til partipolitikk, religion, kjønn og etnisk tilhørighet. Sør-Trøndelag fylkeslag har ca 430 medlemmer og styret består av 5 styremedlemmer og tre varamedlemmer som deltar på våre månedlige styremøter, sitter i andre styrer som representanter for våre medlemmer og deltar på aktiviteter med medlemmene våre gjennom året. Fylkeslagets formål er å drive interessepolitisk, informasjons- og medlemsrettet arbeid for mennesker med ASD og deres pårørende.
Det lønner seg å være medlem!

Gjennom medlemskap i Autismeforeningen i Norge får du gratis medlemskap i fylkeslaget der du bor og dermed muligheten til å delta på alle aktiviteter vi arrangerer gjennom året. I 2018 kunne fylkeslaget tilby mer enn 100 varierte aktiviteter for medlemmer og deres pårørende.
I tillegg får du:
– abonnement på bladet Autisme i dag som utgis(digitalt, eller som papirutgave om du velger det) fire ganger i året og inneholder bl.a. fagartikler og aktuelle nyheter
– mulighet til råd og assistanse fra foreningens Faglige råd, et organ som består av fagfolk som jurist, psykolog, spesialpedagog, osv.

Du får også gratis medlemskap i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), med følgende fordeler:
– rådgivning i rettighetsspørsmål gjennom Rettighetssenteret til FFO.
– rabatterte overnattingspriser gjennom hotellavtalen til FFO, også i forbindelse med private reiser.

Fylkeslaget har følgende brukerrepresentanter:

Kent Åge Solem, kent.age.solem@autismeforeningen.no, er medlem i brukerutvalget for NAV-kontorene i Trondheim og i brukerrådet for Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge i Trondheim kommune.

Roar Ekeberg, roar.ekeberg@autismeforeningen.no, er varamedlem i valgkomiteen i FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon) Trøndelag.

Oskar Kvammen, oskarkvammen@hotmail.com,
og Tord Stamnes Bjørneset, tord@stambjo.com, er brukerrepresentanter i Ungdomsrådet ved St.Olavs Hospital.

Britt Elin Strand, brittelinstrand13@gmail.com, er varamedlem i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (KFU) i Trondheim kommune.

Britt Elin Strand, brittelinstrand13@gmail.com, er nestleder i Regionalt brukerutvalg som er et rådgivende organ for Helse Midt-Norge RHF.

Rune Sandberg er vår kontaktperson i Vårres Regionalt Brukerstyrt Senter.

Julia Lindqvist er med i prosjektgruppa for implementering av PAS (positiv atferdsstøtte) i Trondheim kommune, bl.a. i Bo- og aktivitetstilbudet for voksne utviklingshemmede.
Julia Lindqvist er med i prosjektgruppa «Ny organisering av det spesialpedagogiske tilbudet i Trondheim kommune».

Julia er med i referansegruppa i HEL-KOST 2 -prosjektet, v/ Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon HMN. Hovedmålet med prosjektet er å få mer kunnskap om hvordan drive systematisk kommunetilpasset kompetansehevende arbeid om tematikken kosthold og ernæring for personer med utviklingshemming som flytter til og bor i egen bolig.

Kontakt oss

Sør-Trøndelag fylkeslag
Leder:
Mobil: 401 70 243
Epost: sor-trondelag@autismeforeningen.no
Bankgiro: 4200.41.10050
Organisasjonsnummer: 996 225 372

Vipps: For betaling av egenandeler på aktiviteter har vi nå også Vipps! Betal til #538132 / Gå inn på kjøp og betal og søk opp AiN Sør-Trøndelag og vis kvittering til vår likeperson på arrangementet.

Aktiviteter

12. desember 2023
Batteriet
16. desember 2023 - 17. desember 2023
Ingen arrangement funnet!

Siste nytt fra lokallaget

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer