Møre og Romsdal

Fylkeslaget i Møre og Romsdal ble oppretta på midten av 80-talet. Fylkeslaget er organisert under Autismeforeningen i Norge, som ble stifta 17.03.1965.
Grasrotsandel

Vi har org.nr.996 509 060.
Lat gjerne 7% av det du tippar for,
gå til arbeid og aktiviteter i fylkeslaget.

LYST TIL Å GI EI GÅVE -ViPPS NR 140803

Bank konto 3980 40 30224
TUSEN TAKK TIL DEI SOM ALLEREIE STØTTAR OSS 🙂

MEDLEMMAR

Møre og Romsdal Fylkeslag har dei siste åra hatt ein god økning i medlemstala.
Vi har no passert 500 medlemmar.
Vi gler oss til å møte mange av dere på våre aktiviteter gjennom 2022.
Følg med på kalenderen (til høyre på siden)

Styret i M&R Lokallag for 2022

Styret vert konsituert i løpet av våren 2022. Kontakt oss gjerne på e-post mr@autismeforeningen.no så svarer en av oss så snart vi kan.

Styremedlem:
Marie Ødegård Gjengstø, Eide
Tlf: 952 17 651

Styremedlem:
Linda Beate Hansen, Ålesund
Tlf: 905 76 976

Økonomiansvarleg:
Per Martin Vikene, Volda
Tlf: 982 87 835
mr@autismeforeningen.no

Styremedlem :
Karoline Tovan, Sykkylven
Tlf: 954 04 563

Varamedlem:
Marita Pettersen, Langevåg
Tlf: 922 536 11

Styremedlem:
Liv Ingrid Aske Håberg, Volda
Tlf: 482 11 323

Varamedlem:
Mildrid Valle, Vestnes

Kontakt lokallaget
Postadresse:

Autismeforeningen i Norge
Møre og Romsdal Fylkeslag
Per Martin Vikene
Botnavegen 20
6104 Volda
All kontakt med styret i fylkeslaget på EPOST: mr@autismeforeningen.no

Årsmøte i Møre og Romsdal lokallag 2022
Sted: Zoom videokonferanse
Dato: Lørdag 5. mars 2022 kl. 11.00-13.00
Lenke for påmelding:
https://skibladnir.jotform.com/220263678375866
Her kan du lese og laste ned dokumentene:
Innkalling til årsmøte 5mars
Sak 3 – Årsmelding 2021
Sak 4 – Rekneskap 2021
Sak 4 – Rekneskap 2021_revisjon
Sak 4 – Rekneskap 2021_noter
Sak 5 – Budsjett_2022

Aktiviteter

Det er økande aktivitet for våre medlemar i
fylkeslaget for barn, ungdom og vaksne i fylket vårt.
Det kan til dømes vere: seminar, medlemstreff, ungdomstreff, familietreff, lanparty og andre aktiviteter . Les meir i handlingplan for året.

Vi har eit veldig godt samarbeid med Helseforetaket.
Fylkeslaget er med i planlegging i:
-Foreldreopplæring
-Opplæringen/kursing for dei som har ASD(autismespekterdiagnose)
-Lik opplæring i heile fylket.
-Andre samarbeidsprosjekter.

Fylkeslaget har:

-Eit aktivt styre.
-God kontakt med autismeforeninga sentralt i Oslo.
-Medlemstreff fordelt i heile fylket.
-Likepersonsarbeid i form av – møter – tlf – epost -facebook – arrangement.

Vil vil ellers opprettholde det gode samarbeid med:(link nedenfor)
-Helseforetaket
-Vårres
-FFO
-og andre organisasjoner
Alt dette synes me er kjempeflott.
Bli medlem i dag du ogs2

Vi arbeider for:

• At samfunnet oppfyller sine forpliktelser overfor mennesker med autismespekterdiagnoser (ASD)
• Like muligheter for deltakelse i samfunnet
• Forpliktende langtidsplanlegging i et helhetlig og livslangt perspektiv.
• Tilbudene må omfatte bolig, opplæring, arbeid og fritid.
• Opplysningsvirksomhet, voksenopplæring og stimulere til forskning.
• Likemannsarbeid med sikte på å støtte enkeltfamilier og bidra til bedre mestring av hverdagen og forebygging av psykiske tilleggsvansker.

Medlemstreff

For pårørande til barn med spesielle vanskar, er det behov for å kunne treffe og prate med likesinna.
Ein av våre prioriterte oppgåver er derfor å få starta opp foreldregrupper rundt om i fylket.
Meld din interesse !
Så snart vi har nok intereserte i eit område – startar vi opp.

Likepersonsarbeid

Det kan vere godt å få snakke med ein likesinna.
Det å få snakke med ein som er eller har vore i same situasjon som deg gjer som regel godt.
Då opplever man at andre forstår kva ein snakkar om – og man føler seg ikkje lenger så åleine.
Kansje kan det også vanke nokre gode råd… Då har man møtt ein likeperson.


Aktiviteter

Ingen arrangement funnet!