Velkommen !

Fylkeslaget i Møre og Romsdalkart-over-moere-og-romsdal
ble oppretta på midten av 80-talet.

Fylkeslaget er organisert under Autismeforeningen i Norge,
som ble stifta 17.03.1965.

grasrotandelen logo rgbw187pixels

 


Vi har org.nr.996 509 060.

Lat  gjerne 7% av det du tippar for,
gå til arbeid og aktiviteter i fylkeslaget.

LYST TIL Å GI EI GÅVE -ViPPS NR 140803
Bank konto 3980 40 30224

TUSEN TAKK TIL DEI SOM ALLEREIE STØTTAR OSS 🙂

MEDLEMMAR
Møre og Romsdal Fylkeslag har dei siste åra hatt ein god økning i medlemstala.
Vi har no passert 500 medlemmar.

Vi gler oss til å møte mange av dere på våre aktiviteter gjennom 2020.
Følg med på kalenderen (til høyre på siden)

Bli medlem i dag du også

Spending time with children

AKTIVITETER
Det er økande aktivitet  for våre medlemar i
fylkeslaget for barn, ungdom og vaksne i fylket vårt.

Det kan til dømes vere: seminar, medlemstreff, ungdomstreff, familietreff, lanparty og andre aktiviteter . Les meir i handlingplan for året.

 

helse mr logo

Vi har eit veldig godt samarbeid med Helseforetaket.Haustkonferanse 13-14okt-2012-web
Fylkeslaget er med i planlegging i:
-Foreldreopplæring
-Opplæringen/kursing for dei som har ASD(autismespekterdiagnose)
-Lik opplæring i heile fylket.
-Andre samarbeidsprosjekter.

 

FYLKESLAGET HAR:
-Eit aktivt styre, som eit sterk lag på totalt 10 personar.
-God kontakt med autismeforeninga sentralt i Oslo.
-Medlemstreff fordelt i heile fylket.
-Likepersonsarbeid i form av – møter – tlf – epost -facebook – arrangement.

Styret 2021:
Leiar : Per Martin Vikene
Nestleiar: Karoline Tovan

Styremedlemar: Marita Pettersen Reknes, Linda Beate Hansen, Liv Ingrid Aske Håberg og Marie Ødegård Gjengstø.
Vara medlem: Anett Skorpen Tarberg, Rita Valderhaug og Veronica Haugsnes.

 

Vil vil ellers opprettholde det gode samarbeid med:(link nedenfor)hverdagsmestring500w250h
-Helseforetaket
-Vårres
-FFO
-og andre organisasjoner

Alt dette synes me er kjempeflott.

Bli medlem i dag du også

Top