Plan for krisehåndtering

tegne_sorg.jpg3.  Tenk gjennom vanskene
Gode tiltak starter med en grundig felles forståelse av personens utfordringer.  Her er noen eksempler på vansker som kan påvirke en krisereaksjon:
Nedsatt taleevne.  TVen eller radioen står på og folk rundt prater om krisen.  Ingen tror at personen med autisme forstår eller følger med, men stemmer det?  Aldri undervurdér en person med nedsatt taleevne, som Amanda Baggs (en amerikansk kvinne med autisme) illustrerte i videoen «In my language
Rutineavhengighet og rigiditet.  En krise gjør det ofte vanskelig å følge hverdagsrutinene.  En krise kan også gjøre det nødvendig å oppholde seg på et nytt sted, f.eks. ved flomevakuering eller gjenoppbygging etter brann.  Hvilke rutiner og gjenstander er viktigste for personens trygghetsfølelse?
– Utviklingshemning.  Noen forstår så lite at de ikke blir stresset.  Andre forstår nok til å reagere, men forstår verken krisesituasjonen eller egne reaksjoner.  Personer med kognitive vansker reagerer ofte sterkere på andres følelser enn på verbal informasjon.  Likevel trenger de en enkel og konkret forklaring med visuell støtte.  Hvis de har sett mediaskildringer trenger de ofte hjelp til å gi bildene en tidsramme og en stedsramme.  De trenger å vite at de er trygge. 
Spesifikke lærevansker.  Vansker med tidsbegreper, stedssans og målebegreper (f.eks. avstand i km) kan gjøre det vanskelig å forstå hva som skjedde, og i hvilken rekkefølge. 
– Bokstavelig språkforståelse.  Billedlig språk, ordspill, ironi, og alt med underforstått betydning kan skape forvirring.  «Krig mot terror» kan f.eks. få personen til å tro at landet er i krig — med soldater, stridsvogn, jagerfly og alt annet som krig innebærer.  
Auditive persepsjonsvansker.  Mange med autisme eller Asperger sliter med å fange opp alt som blir sagt.  Når folk snakker fort og i munnen på hverandre blir det ekstra vanskelig å forstå.  Hva slags tilrettelegging fungerer bra?  Husker vi å sjekke forståelsen? 
– Atferdsvansker.  Opposisjonell og utagerende atferd kan forverres i en krise.  Hvordan kan dette dempes?  Hvordan kan vi unngå skade på personer eller omgivelser uten bruk av tvang og makt?    
Psykiske vansker.  Angst og depresjon blir ofte forsterket i en krise.  Selvmordstanker kan dukke opp.  Les mer om psykiske vansker her
Nedsatte sosiale ferdigheter.  Personen kan si og gjøre upassende ting som vekker negativ oppmerksomhet hos folk rundt.  Les mer om sosiale ferdigheter her

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer