Plan for krisehåndtering

oransje_rose.jpgNår en krise inntreffer skapes sterke følelser og reaksjoner hos både voksne og barn, ikke minst hos personer med autismerelaterte vansker. I denne artikkelen får du tips om hvordan du kan forstå, minimere og håndtere krisereaksjoner. 
1. Innledning
Enten krisen oppstår i familien, skjer på skolen/lokalsamfunnet eller berører hele Norge (eller kanskje hele verden), er det viktig med individuelt tilrettelagt krisehåndtering.  Pårørende og tjenesteytere bør planlegge dette sammen, helst før krisen oppstår.  Denne artikkelen kan være til hjelp, men kan ikke erstatte profesjonell rådgivning.
Artikkelen er delt i følgende temaer: 
Side 1:   Innledning (som du leser nå)
Side 2:   Start med å utveksle erfaringer
Side 3:   Tenk gjennom vanskene
Side 4:   Før krisen inntreffer (trening)
Side 5:   Samarbeid under krisen
Side 6:   Informasjon på eget nivå og på egne premisser
Side 7:   Tiltak som fremmer trygghet
Side 8:   Aktiviteter som fremmer bearbeidelse
Side 9:   Det finnes hjelp å få
Side 10: Nyttige linker om krisepedagogikk, sorg osv

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer