Velkommen til Rogaland Fylkeslags nettside!

Her finner du en del info om du søker på temaet du er interessert i. Her er også info om hvem som sitter i styret i fylkeslaget til enhver tid.

Men du går glipp av en del informasjon om du ikke følger oss på Facebook. Der ligger det detaljert informasjon om våre arrangementer og vi legger ofte ut relevante lenker.

Other Recent Posts

Familiedag for våre medlemmer

Familiedag for våre medlemmer

Nå er det åpnet for påmeldinger for buffetene i Stavanger og Haugesund! Håper å se mange av dere der! Stavanger julebuffétQuality Airport Hotell – Søndag 24.11.2019 kl. 13-16 Da var det tid for en alle tiders familiedag for våre medlemmer i sør-fylket.Legg merke til at vi i år vil prøve et nytt hotell og håper […]

Read More →

Velkommen til foreldreweekend 2019

Velkommen til foreldreweekend 2019

Haugesund Scandic Maritim Hotell, 2.-3. november Da var det den tiden av året igjen, da vi foreldre skal komme sammen for litt sosialt samvær og faglig påfyll. I år har vi valgt å fokusere på temaet sosialkompetanse. De fleste barna, ungdommene og voksne med diagnoser innen autismespekteret, strever en god del med relasjonsbygging og sosialkompetanse. […]

Read More →

Invitasjon til åpent folkemøte/paneldebatt før valget – 4. juni kl. 18-20:00

Invitasjon til åpent folkemøte/paneldebatt før valget – 4. juni kl. 18-20:00

Paneldebatt 2019:Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Rogaland i samarbeid med SAFO SørVest inviterer til paneldebatt i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget 2019.Det er mange spørsmål vi ønsker svar på, blant annet: Skal elever med særskilte behov ha kortere og dårligere skoledag enn andre elever? Skal toalettbesøkene dine på jobb styres av behovene til den kommunale hjemmehjelpen?  Skal rehabilitering […]

Read More →

Top