Bli med – som deltaker eller frivillig!

Akershus lokallag har ingen ansatte, men takket våre frivillige, var vi et aktivt lokallag med et bredt tilbud før pandemien startet. Vi trenger folk som kan hjelpe oss med arrangementer i 2021 og i årene fremover. I denne artikkelen finner du informasjon om vårt vanlige aktivitetstilbud. Ta gjerne en titt på denne videoen i tillegg og ta kontakt hvis det er noe du lurer på eller ønsker å bidra til. E-postadressen vår er akershus@autismeforeningen.no. Vi gleder oss til å høre fra akkurat deg!

MEDLEMSRETTEDE AKTIVITETER
Lokallaget prøver å ha et variert tilbud med noe til alle aldre og utviklingsnivåer. Dessverre er det umulig å dekke alle behov, og derfor prøver vi å tipse våre medlemmer om eksterne kurs og fritidstilbud i tillegg.

Foreldregrupper. Lokallaget har foreldregrupper som treffes i Lillestrøm, Ski og Sandvika. Les mer her.

Annet likepersonsarbeid. Utenom foreldretreff er våre likepersoner tilgjengelige på våre arrangementer og på «Møtepunktet» på Ahus (cirka én gang i måneden). Medlemmer kan også ringe tlf. 414 21 202 (ikke SMS), sende en epost til akershus@autismeforeningen.no eller ta kontakt via facebook. Én-til-én treff avtales ved behov.

Medlemsrettede aktivitetstilbud. Våre aktiviteter er en viktig arena for samtaler og likepersonsarbeid. I 2019 arrangerte vi klatretreff på Vulkan klatresenter i Oslo (rettet mot personer med diagnose på 12+ år) og minst en aktivitet i hver del av fylket. I Bærum arrangerte styret to besøk på Emma Sansehus og markerte Verdens autismedag på sanseloftet på Sjøholmen. I Follo arrangerte styret en familiekveld på Eventyrfabrikken i Vestby for aller første gang, og foreldregruppa i Follo arrangerte både sommerfest og juleverksted. I Romerike arrangerte styret ukentlig bading i varmtvannsbasseng men vår mest populære aktivitet var på Høyt og Lavt Lillestrøm. Se en kort video om aktivitetene våre her.

Medlemsrettede kurs. I motsetning til eksterne arrangører, satser vi mest på kvelds- og helgkurs, slik at våre medlemmer slipper å ta fri fra jobben. Hvert år pleier vi å arrangere et gruppekurs for voksne med Asperger i samarbeid med Spiss. Vi i pleier også å arrangere et gruppekurs som heter «Kompetente foreldre» minst én gang i året. Men antall temakvelder varierer fra år til år. I 2019 arrangerte vi to temakvelder (om medvirkning- og beslutningsstøtte og om NAV).

SAMFUNNSRETTEDE TILTAK
Skoleseminar. Årets skoleseminar fant sted 5. november 2019 på Kulturhuset i Oslo. Stian Orm foreleste om temaet «Se mulighetene.» Fokuset var på både vanlige utfordringer hos elever på autismespekteret og hvordan skape bedre mestring, motivasjon og relasjoner. 54 skoleansatte og 5 frivillige deltok. Seminaret ble også streamet og opptaket er fortsatt tilgjengelig.

Informasjonsarbeid. Styremedlemmer og andre frivillige står på stands, holder foredrag og skriver innlegg til lokallagets nettside, foreningens medlemsblad og lokale aviser. Følg oss gjerne på facebook og via nyhetsbrevet.

Påvirkningsarbeid. Lokallaget stiller opp på møter med helsevesenet, kommuner og andre (f.eks. Bufdir og NRK i 2019). I 2019 ble lokallagets kandidater valgt som brukerrepresentanter i fem kommunale/fylkeskommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

DEMOKRATISKE ARENAER
Lokallagets styre velges på årsmøtet. Leder innkaller til styremøter etter behov, vanligvis ikke oftere enn én gang i måneden. Varamedlemmer møter som en fast del av styret, og styret holdt tett kontakt mellom møtene. Vi har et godt samarbeid og gode rutiner.

Vi deltar også på demokratiske arenaer i Autismeforeningen nasjonalt. Styret ser frem til å sende delegater til ledermøtet i Bodø i 2021 og til landsmøtet i Vestfold i 2022. Det er alltid lærerikt å treffe tillitsvalgte fra andre deler av landet!

Vi prøver også å sende en delegat til årsmøtet i Studieforbundet Funkis i Akershus og FFO Viken.

P.S. Visste du at Autismeforeningens medlemmer får hotellrabatter gjennom FFO? Les mer om hotellrabattene her.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer