Vi markerer verdens autismedag!

Den 2. april er Verdens Autismedag, en dag som er dedikert til å øke bevisstheten om autismespekterdiagnoser (ASD) og fremme forståelse og aksept for en mangfoldig og unik gruppe enkeltpersoner i samfunnet vårt. Vi følger temaet til Autism Europe (den europeiske autismeforeningen): "Ikke usynlig".

Dessverre opplever mange at deres behov ofte blir gjort usynlige på ulike måter. Derfor ønsker vi å øke bevisstheten rundt de barrierene og den diskrimineringen autistiske mennesker møter, og kjempe for at deres menneskerettigheter blir opprettholdt i tråd med FNs CRPD.

På Verdens Autismedag fokuserer vi på behovet for inkludering, respekt og like muligheter for mennesker med autisme, med mål om å belyse de utfordringer og styrkene som ofte blir usynlige for de fleste i samfunnet vårt.

På den 2. april oppfordres enkeltpersoner, organisasjoner, skoler og samfunn over hele verden til å delta i ulike arrangementer, kampanjer og initiativer for å spre kunnskap om autisme og fremme en kultur preget av aksept og inkludering. Fra nasjonalt hold vil Autismeforeningen markere dagen i sosiale medier, men flere av lokallagene vil arrangere ulike aktiviteter og markeringer. Mange av våre tillitsvalgte vil være til stede på stander, og hvis du ser en av dem, er det bare å gå bort og slå av

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer