Vårens aktiviteter 2022

Nå er tiden inne for påmelding til noen av aktivitetene våre. På grunn av pandemien vil det ikke bli oppstart av aktiviteter før tidligst uke 3.

Vi håper at vi kommer i gang med så raskt som mulig, men alt er avhenger av om restriksjonene blir videreført eller om de åpner opp samfunnet.

 

I vår vil det komme mange nye aktiviteter, og vi vil mest sannsynlig også starte opp med noen aktiviteter i Alver, Voss, Vaksdal og Øygarden. Det er fint om noen i disse kommunene kan tenke seg å bidra inn mot aktivitetene vi starter her, gi oss en tilbakemelding på hordaland@autismeforeningen.no dersom du ønsker å bidra.

 

Nedenfor ligger det lenker til de forskjellige aktivtiene vi tilbyr våren 2022, de blå er åpnet for påmelding. Klikk deg inn for å finne ut mer om aktiviteten😊

Påmelding åpner klokken 12:00 i dag.

NB! Merk dere at mange av aktivitetene ikke er åpnet for påmelding på grunn av restriksjoner, andre venter vi på dato for oppstart. De med lenke har åpnet for påmelding.

For påmelding til bading, klatring, gaming, turgruppe, jentegruppe, bowling og ridegrupper skjer påmelding via denne lenken:  Påmelding aktiviteter våren 2022

Vi annonserer på hjemmeside og Facebook etter hvert som aktiviteter åpner opp for påmelding!

Vårens aktiviteter:

 

For å benytte tilbudene må alle deltakerne, også barn, være medlem i Autismeforeningen (hovedmedlem eller husstandsmedlem). 

Vi ønsker å gi alle våre medlemmer et tilbud, økonomi skal ikke være et hinder for deltakelse på våre aktiviteter. Dersom du har behov for fritak for egenandel, ta kontakt med oss, så finner vi en løsning.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer