TEACCH

Et sett av prinsipper og metoder for tilrettelegging og strukturering av miljøet, både i opplæringssituasjonen og det generelle miljøet rundt eleven. En…

Les mer

Fakta om: Ord og forkortelser

ABA Applied Behavior Analysis = Anvendt atferdsanalyse. ADL Dagliglivets ferdigheter (Activities of Daily living). Ferdigheter som er nyttige/nødvendige for å…

Les mer