Takk for en vellykket vårkonferanse

Fredag 12. april arrangerte Autismeforeningen en vårkonferanse for fagpersoner, medlemmer og andre interesserte. I tillegg presenterte vi vår nye kunnskapsbase, autismekunnskap.no

Charlotte Samland Lund og Andre Berg-Sørli ledet oss gjennom dagen og introduserte foredragsholderne.

Alexandra Havdahl holdt foredrag om Nevrodivergens, autisme, gjenkjenning, utredning og diagnostisering og betydningen av interseksjonalitet. Hun avsluttet med å snakke om støtte og tilrettelegging for økt livstilfredshet, autonomi og helse. Havdahl er prosjektleder i Autismestudien ved Folkehelseinstituttet og Lovisenberg sykehus. 

Ingeborg Marie Halvorsen fortalte om «VIMO, et digitalt verktøy for å mestre sosiale ferdigheter». Halvorsen er utdannet vernepleier med tilleggsutdanning i kognitiv terapi for barn og unge. Hun har 13 års erfaring som tjenesteyter i bolig for ungdom/unge voksne med en ASD, og 23 års erfaring fra Habiliteringsavdelingen for barn og unge i Helse Fonna.

Stian Orm, som nylig har tatt en doktorgrad i psykologi, holdt foredrag om autisme og stress. Orm er medlem av Autismeforeningen sitt faglig råd. Han forsker på psykisk helse og kognitiv utvikling hos barn og unge med fokus på nevroutviklingsforstyrrelser som autisme og ADHD og jobber nå som første amanuensis ved høyskolen Innlandet.

Dagen ble avsluttet med presentasjon av autismekunnskap.no, en digital kunnskapsbase foreningen har laget med støtte fra Stiftelsen Dam.

Tusen takk til alle deltakere og foredragsholdere, og ikke minst tusen takk til Charlotte Samland Lund og Andre Berg-Sørli.

Foto: Olav Helland

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer