Fakta om: Ord og forkortelser

ABA Applied Behavior Analysis = Anvendt atferdsanalyse. ADL Dagliglivets ferdigheter (Activities of Daily living). Ferdigheter som er nyttige/nødvendige for å…

Les mer

Statped omstilles

1. januar 2013 går elleve spesialpedagogiske sentre sammen til å bli ett Statped. Omorganiseringen skal sikre brukerne likeverdig tilgang til…

Les mer

NOU 2009:18 Rett til læring

{module Joomla! AddThis} Tettere oppfølging, mer fleksible opplæringsløp, målrettet bruk av spesialpedagogisk kompetanse, en forsterket PP-tjeneste og regionale Statped-sentre skal…

Les mer