Fakta om: Ord og forkortelser

ABA Applied Behavior Analysis = Anvendt atferdsanalyse. ADL Dagliglivets ferdigheter (Activities of Daily living). Ferdigheter som er nyttige/nødvendige for å…

Les mer

Rabatterte plasser på fagseminar om overganger og tidlig identifisering

Nye rabatterte priser på vårt fagseminar 27. april i Sogndal ved påmelding før 15. mars! Vi har klart å presse…

Les mer