Fakta om: Ord og forkortelser

ABA Applied Behavior Analysis = Anvendt atferdsanalyse. ADL Dagliglivets ferdigheter (Activities of Daily living). Ferdigheter som er nyttige/nødvendige for å…

Les mer

Har du erfaring med NAV?

FFO vil påvirke politikerne til å styrke NAVs tjenestetilbud, og har opprettet en nettportal der du kan dele dine erfaringer.…

Les mer

Kaasa-utvalget vil bytte ut hjelpestønad og omsorgslønn

Kaasa-utvalget foreslår i sin utredning å erstatte hjelpestønad og omsorgslønn med en kommunal omsorgsstønad som ikke kan kombineres med full…

Les mer