Fakta om: Ord og forkortelser

ABA Applied Behavior Analysis = Anvendt atferdsanalyse. ADL Dagliglivets ferdigheter (Activities of Daily living). Ferdigheter som er nyttige/nødvendige for å…

Les mer

Opplæringsloven for lokalpolitikere

Moava har laget et gratis hefte som heter «Opplæringsloven for lokalpolitikere». Heftet er sendt ut til samtlige kommuner i Norge.…

Les mer

Kunnskapsministeren sier nei til elevombud

Til tross for anbefalinger, sier kunnskapsministeren nei til å etablere et elevombud. Utredningen, som er utført av Universitetet i Oslo,…

Les mer

Vedtak om spesialundervisning

Tilsyn indikerer at svært mange kommuner fatter vedtak om spesialundervisning som ikke er i samsvar med opplæringsloven og forvaltningsloven. Det…

Les mer

Positive signaler fra kunnskapsministeren

Det er velkjent at forholdene på spesialundervisningsfeltet er langt i fra slik de skal være. Tilsyn avdekker ulovligheter i det…

Les mer

Veileder til opplæringsloven

Utdanningsdirektoratets veileder til opplæringsloven er nå revidert. Temaet for veiledningsheftet er spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskole…

Les mer