Fakta om: Ord og forkortelser

ABA Applied Behavior Analysis = Anvendt atferdsanalyse. ADL Dagliglivets ferdigheter (Activities of Daily living). Ferdigheter som er nyttige/nødvendige for å…

Les mer

Kaasa-utvalget vil bytte ut hjelpestønad og omsorgslønn

Kaasa-utvalget foreslår i sin utredning å erstatte hjelpestønad og omsorgslønn med en kommunal omsorgsstønad som ikke kan kombineres med full…

Les mer

NOU om omsorgslønn

NOU-rapporten ”Når sant skal sies om pårørendeomsorg – Fra usynlig til verdsatt og inkludert” har gått gjennom økonomisk kompensasjon til…

Les mer