Autismeforeningen inviterer til medlemssamling!

Den 15. -17. september arrangerer Autismeforeningen «Storsamling» på Thon hotell Oslofjord i Sandvika. Det er en helg for alle medlemmer i hele landet. Arrangementet passer for deg som er:

  • Voksne med ASD
  • Barn med ASD i følge med foresatte
  • Foreldre 
  • Søsken
  • Andre nærstående
  • Fagfolk og andre interesserte medlemmer

Helgen vil bestå av workshops, foredrag, samtalegrupper og ulike aktiviteter som både samler og gir mestring. Aktiviteter og foredrag vil foregå parallelt i ulike lokaler og du kan velge det som passer deg. Vi har også stillerom for de som ønsker ro. Vi ønsker å gi deltakerne en følelse av å ikke være alene, styrke bånd og relasjoner med andre i samme situasjon, og gi faglig påfyll slik at vi blir bedre rustet til å håndtere hverdagen. 

Egenandel dekker overnatting, alle måltider og aktiviteter.

Det blir et eget opplegg på Storsamlingen for voksne med ASD, lignende arrangementet «Treff for voksne med ASD» som vi tidligere har arrangert årlig.

Faglig påfyll

Under helgen vil vi få å mange foredrag fra sentrale personer i Norges regionale kompetansesenter innenfor autismespekterdiagnose og andre nevrodiagnoser. 

Vi vil belyse følgende tema: 
– Diagnose og veien videre
– Familieliv, konflikthåndtering i nære relasjoner 
– Skolevegring
– Rettigheter og arbeid
– Søvn
– Skole
– Mental helse
– Søsken
– Positiv atferdsstøtte 

Aktiviteter

Gjennom helgen vil det arrangeres ulike aktiviteter. På kveldene vil de bli vist filmer tilpasset de ulike aldersgruppene. På lørdagen kommer det Alpakkaer på besøk til Kjørbotangen park, som ligger 15 minutters gange fra hotellet. Der vil det også arrangeres leker og idrettsaktiviteter. På lørdag kveld blir det arrangert bowling (godt tilpasset deg på spekteret med lys og lyd) og på søndagen arrangeres en tur til Sjøholmen Kulturhus og Sanseloftet.

Gjennom hele helgen vil det finnes ulike aktiviteter på hotellet, for eksempel: tegne, perle, puslespill, brettspill og gaming. Det vil også finnes forskjellige sanseutsyr tilgjengelige, som kan prøves på.

Foto: Bing.com

Alpakkavanring
Alpakkavandring har blitt en hit i Norge! Ikke så rart, alpakkaer er helt nydelige skapninger og muligens verdens kuleste selfie?
Alpakkaer fra Sørum kommer til Sandvika for å være sammen med oss noen timer i løpet av helga.

Treff for voksne med ASD

«Treff for voksne med ASD» er en samling som vi hatt i en årrekke og er kun for voksne med ASD, ikke pårørende. Treffet er organisert i samarbeid med Ressursgruppen for voksne med ASD. Det er begrenset antall plasser utefra innvilgede midler og for å gjøre det mest mulig rettferdig må alle søke om å delta. Historisk har det vært stor pågang og derfor har medlemmene kun fått anledning til å delta 1 gang.

I år er det et søknadskjema fordi det er begrenset med plasser i lokalet der voksentreffet skal foregå og fylles plassene opp vil de som ikke har deltatt tidligere bli prioritert.

I år fikk vi ikke bevilget støtte til det årlige voksentreffet, men tilbakemeldinger fra lokallagene har vært at dette er et svært viktig tilbud. Derfor velger vi i år å gjennomføre treffet samtidig som medlemssamlingen, som vi har fått prosjektstøtte til. De som ikke får plass på voksentreffet i år, får plass på medlemssamlingen dersom de ønsker det.  Treffet er et supplerende tilbud for de som ønsker å være i en mindre gruppe, eller i omgivelser uten barn. Årets treff for voksne vil foregå parallelt/samtidig med vår medlemssamling, men arrangementet vil foregå i egne lokaler.

Måltider: Tilrettelegging rundt måltider har vært viktig for å få til gode opplevelser. Behovene endres fra år til år og er individuelle, men brukererfaringer er lagt til grunn for hvordan vi legger til rette. «Treff for voksne» vil ha mulighet til å sitte samlet i mer skjermede omgivelser. Dersom noen trenger å spise alene kan dette tilrettelegges. Er det ønske om å spise med resten av medlemstreffet er dette fullt mulig.

Et utdrag av årets foredragsholdere:

tage lien

Tage Lien

Tage Lien er rådgiver ved Oslo universitetssykehus sitt regionale kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom. Han har mange års erfaring med mekling og bistand i relasjoner mellom bruker / pårørende, og ulike deler av hjelpeapparatet.

Stian Orm

Stian Orm er ansatt ved Sykehuset Innlandet, BUP Lillehammer, og er tilknyttet forskningsprosjektet "The Lillehammer Neurodevelopmental Follow-Up Study". Han har ASD og er også doktorgradskandidat ved UiO.

Jon Løkke

Jon Løkke er dosent ved Høgskolen i Østfold. Han underviser i og har publisert en rekke artikler om atferdsanalyse, høgskolepedagogikk, veiledning, miljøterapi, vitenskapsteori.

profilbilde ellen (002)

Ellen Katrine Munkhaugen

Ellen Katrine Munkhaugen er leder ved Oslo universitetssykehus sitt nasjonale kompetansesenter for utviklingshemning og psykisk helse. Hun har lang erfaring med ASD og har disputert med en doktoravhandling om skolevegringsatferd hos elever med ASD i 2019.

helene

Helene Ugelstad

Helene Ugelstad er spesialpedagog og jobber i NAV. Hun har lang erfaring med tilrettelegging i arbeid for personer med kognitive funksjonsvansker og har bidratt i utarbeidelsen av veiledningshefte «Arbeidssøkere med Asperger syndrom». Hun var medlem av Autisme og Tourettesutvalget som leverte NOU 2020: 1

magne brun

Magne Brun

Advokat Magne Brun er allmennadvokat, bistandsadvokat og forsvarsadvokat. Han arbeider med et bredt spekter av saker og har sittet i Autismeforeningen i Norge sitt faglige råd siden 2007

Rune Sandberg

Rune Sandberg er varamedlem i Autismeforeningen i Norge sitt sentralstyre og er far til Adrian 21 år med infantil autisme. Rune er utdannet vernepleier med videreutdanning innen psykisk helse og ledelse. Han holder på med videreutdanning i PAS

Jarle Eknes

Jarle Eknes er daglig leder i Stiftelsen SOR og Stiftelsen HELT MED. Han er spesialist i klinisk psykologi og habilitering. Han har omfattende erfaring som miljøarbeider, psykolog ved habiliteringstjenester og ved psykiatrisk avdeling for utviklingshemmede ved Oslo universitetssykehus.

Sissel NevSom (1)

Sissel Berge Helverschou

Sissel Berge Helverschou er psykologspesialist med fordypning i habilitering. Hun har lang klinisk erfaring innen ASD, og har vært forsker ved Nasjonal kompetanseenhet for autisme og NevSom. Hun har doktorgrad om angst og andre psykiske lidelser ved ASD, og har publisert flere vitenskapelige artikler, bokkapitler og en bok om autisme og mental helse.

erica-zahl-2022-foto-tron-trondal

Erica Zahl

Erica Zahl er spesialist i klinisk pedagogikk, og har tidligere jobbet i BUP og PPT. Hun har sammen med kolleger utviklet og drevet gruppetilbud for ungdom med ASD. Hun er doktorgradsstipendiat tilknyttet studien SIBS RCT/Søskenprosjektet, hvor hun forsker på ulike aspekter ved å være en familie der et barn har en kronisk funksjonsnedsettelse.

Terje Wårheim

Terje Wårheim jobber som Ass. avdelingssjef v/ Autismeavdelingen på Glenne regionale senter for Autisme, Sykehuset i Vestfold. Han har mange års klinisk erfaring fra arbeid med personer med ASD – inkl. utvikling og drifting av Glennes 12 ukers systematiske foreldreprogram rettet mot foresatte til barn/ungdom med ASD.

Leif Eggen

Leif Eggen jobber ved Nav Arbeidslivssenter i Trøndelag. Der er han arbeidsgiverlos og seniorrådgiver for arbeid og psykisk helse.

Foto: Mauriciio Evensen

Helene Kværnø

Helene Kværnø er lokallagsleder i Autismeforeningen i Norge Telemark lokallag, der hun også er likepersonskontakt.

foto_posserud_susanne

Maj-Britt Posserud

Maj-Britt R. Posserud er lege og professor ved Universitetet i Bergen. Posserud forklarer hvorfor søvnen ofte forstyrres ved autisme og hvilke tiltak det er viktig at iverksettes for å gi bedre søvnrytme.  God søvnhygiene bringer store fordeler for livkvalitet og helse. Mange personer med autisme strever med å få tilstrekkelig søvn. Det finnes tiltak.

Praktisk informasjon
Prisen er 1200 kr per voksen og 500 kr per barn.
Antall plasser: 400 deltagere fordelt på 150 rom.
Reise dekkes av den enkelte
Påmeldingfrist 28. juni

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer