Fakta om: Ord og forkortelser

ABA Applied Behavior Analysis = Anvendt atferdsanalyse. ADL Dagliglivets ferdigheter (Activities of Daily living). Ferdigheter som er nyttige/nødvendige for å…

Les mer

Kjenner du til individuell plan?

Tekst: Andreas Habberstad (FFO) og Kristen Jüriloo (FFOs Rettighetssenter) Alle mennesker med behov for langvarige og sammensatte tjenester fra det…

Les mer

Individuelle planer i kommunal planlegging

Det er vanskelig å forutse hva slags borgere en kommune vil måtte komme til å serve. Derfor synes det mer…

Les mer

Diagnose først, tiltak etterpå?

Siden juli 2001 har retten til å få Individuell plan vært lovbestemt (Pasientrettighetsloven § 2-5). Dersom en person har behov…

Les mer

Fagseminar om Asperger og skoletilbud en suksess

I forkant av Landsmøtet 2010 arrangerte Autismeforeningen tradisjonen tro et fagseminar. Seminaret var fulltegnet, og frykten for at mange deltakere…

Les mer