Velkommen til Vestfold lokallag

Vestfold Lokallag ble stiftet i 1972, og er med dette Norges eldste lokallag.
Det ble bestemt på landsmøtet i 2021 at alle fylkeslag skulle endre navn til lokallag. Vi dekker fremdeles det samme området og har medlemmer fra Larvik i sør til Sande i nord.

Kontaktperson
Styret 2024

Lillian Gotteberg – Leder
Gro Rohde – Nestleder/Sekretær
Kamilla Løsnes Simonsen – Økonomiansvarlig
Inger Lill Storm – Johnsen – Styremedlem
Hanna Camilla Kullander – Styremedlem
Hilde Lindsverk – Vara
Annette Maarud – vara

Likepersoner | Siste nytt fra Vestfold | Støtt lokallaget

Likepersoner

Telefontid: Mandag til torsdag kl. 17:00 – 19:00. Ikke i helger og skolens ferier.

Vår likepersonstjeneste er et av de viktigste tilbudene vi har i Autismeforeningen i Norge (AiN). En likeperson er en person som selv har en diagnose eller er pårørende. Likepersonen gir informasjon og veiledning, slik at den andre kan ta egne valg utfra egen situasjon og virkelighet.

En likeperson er en som selv har erfaring med det du går gjennom. Det vil si at de kanskje selv har barn med ASD, eller det kan også være søsken til personer med autisme. Hvis du trenger noen å snakke med kan ofte en likeperson fra være en god samtalepartner. Likepersonen er ikke fagperson, og gir derfor ikke medisinske eller juridiske råd.

Likepersonene er også tilgjengelig for pårørende, og noen av våre likepersoner er også selv pårørende.

Likepersoner er frivillige, og vi oppfordrer alle som tar kontakt om å respektere dette og ikke tar kontakt utenfor den tiden som er spesifisert på de enkelte lokallagenes likepersonsider.

Likepersonstjenesten utføres på frivillig basis og er gratis. Alle likepersoner har gjennomgått kurs og er pålagt taushetsplikt.

Telefontid likeperson: Mandag til torsdag kl. 17:00-19:00. Ikke i helger og skolens ferier.

Lillian Gotteberg, leder – pårørende 

Bor i Larvik. Har erfaring med barneautisme og asperger syndrom. 

Sondre Bogen-Straume, autist 

Sondre bor i Tønsberg og har flere års erfaring som likeperson. Sondre arrangerer samtalegruppe for ungdom og voksne med asperger/ autisme og holder kurs om ASD.

Gro Rohde, nestleder/sekretær – pårørende 

Bor i Larvik. Lang erfaring som likeperson i barneautisme (infantilautisme), atypisk autisme og uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse med tilleggsdiagnoser.

Oversikt over likepersoner i andre lokallag finner du her.

Aktiviteter

Ingen arrangement funnet!

Siste nytt fra lokallaget

Hverdagsmestring, Sosiale arrangement
Digital foreldre og pårørende gruppe for medlemmer 16 april kl 18.30
Barnehage, Økonomi, Rettigheter, Skole, Utdanning
Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova og forskrift til friskolelova
Arbeid, Barnehage, Familie, Helse og omsorg, Hverdagsmestring, Organisasjonsarbeid, Skole, Tiltak og tilrettelegging, Utdanning, Voksenliv
Viktigheten av et stabilt tilbud til personer med autisme
Organisasjonsarbeid
Innkalling til Årsmøtet 2020
Tema
Grasrotandelen
Tema
Varsel om Årsmøte
Tema
Invitasjon
Tema
Aktivitet
Tema
Minneord ved Torill Braamarks bortgang

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer