Viktigheten av et stabilt tilbud til personer med autisme

Personer med autisme har et omfattende behov for stabilitet og forutsigbarhet i hverdagen. Den ekstraordinære situasjonen nå med omfattende nedstengning av offentlige tilbud er for mange svært krevende og kan medføre betydelige problemer for både brukere og pårørende. Bortfall av hverdagens rutiner kan være svært ødeleggende for autistiske individers fungering, også på lang sikt. Evner som over flere år er opparbeidet kan mistes og innarbeiding av disse vil kunne bli et stort problem senere når man skal tilbake til hverdagen.

Mange med autisme har også omfattende problemer med mellommenneskelig sosial kontakt og dermed blir jobben eller skolen en av de få eller eneste stedene denne gruppen møter andre mennesker utenfor hjemmet. Når denne typen aktivitet ikke gjennomføres regelmessig og evnene ikke vedlikeholdes vil mange dermed kunne få en negativ utvikling med tilbakegang av opptrente ferdigheter individet trenger i hverdagen.

Det er omfattende mengder forskning som beskriver en forverring i symptombyrden når rutiner blir brutt. En slik forverring kan gi seg utslag i omfattende søvnproblemer, økt uro, angst, stress osv.

For de pårørende er dagens situasjon også svært vanskelig. Mange har ikke ressurser og krefter til å ha ansvaret for personen med autisme døgnet rundt. Ved brudd på rutiner fremviser mange et betydelig økt behov for bekreftelser, noe som kan medføre at personen spør utallige ganger hva klokka er, når jobben/ skolen åpner igjen osv.

Autismeforeningen i Norge, Vestfold fylkeslag anmoder derfor kommunene i gamle Vestfold fylke til å prioritere at denne gruppen får opprettholdt det tilbudet de normalt har. Nye, midlertidige tilbud er med stor sannsynlighet lite aktuelt da det for en betydelig andel vil medføre for store og kortsiktige endringer til at det kan forsvares. I tillegg til at disse personene er svært avhengige av “sine personer” som har kjennskap til deres utfordringer og eventuelle medisinske behov.

Vi forstår at dette er en vanskelig situasjon for kommunene, men samtidig snakker vi her om en forholdsvis liten gruppe som har disse behovene. Noe som burde tilsi at det finnes muligheter for å kunne gjenåpne tilbudene for denne gruppen.

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer