Hjem

Likepersoner Vestfold lokallag

Vår likepersonstjeneste er et av de viktigste tilbudene vi har i Autismeforeningen i Norge (AiN). En likeperson er en person som selv har en diagnose eller er pårørende. Likepersonen gir informasjon og veiledning, slik at den andre kan ta egne valg utfra egen situasjon og virkelighet.

En likeperson er en som selv har erfaring med det du går gjennom. Det vil si at de kanskje selv har barn med ASD, eller det kan også være søsken til personer med autisme. Hvis du trenger noen å snakke med kan ofte en likeperson fra være en god samtalepartner. Likepersonen er ikke fagperson, og gir derfor ikke medisinske eller juridiske råd.

Likepersoner er frivillige, og vi oppfordrer alle som tar kontakt om å respektere dette og ikke tar kontakt utenfor den tiden som er spesifisert på de enkelte lokallagenes likepersonsider.

Likepersonene er også tilgjengelig for pårørende, og noen av våre likepersoner er også selv pårørende.

Likepersonstjenesten utføres på frivillig basis og er gratis. Alle likepersoner har gjennomgått kurs og er pålagt taushetsplikt.

Sondre Bogen-Straumeleder – autist 

Sondre bor i Tønsberg og har flere års erfaring som likeperson. Sondre arrangerer samtalegruppe for ungdom og voksne med asperger/ autisme og holder kurs om ASD.

Gro Rohde, sekretær – pårørende 

Bor i Larvik. Lang erfaring som likeperson i barneautisme (infantilautisme), atypisk autisme og uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse med tilleggsdiagnoser.

Lillian Sandnes Gottebergnestleder – pårørende 

Bor i Larvik. Har erfaring med barneautisme og asperger syndrom. 

Oversikt over likepersoner i andre lokallag finner du her.

Telefontid likeperson: Mandag til torsdag kl. 17:00-19:00. Ikke i helger og skolens ferier.