VARSEL OM ÅRSMØTE FOR 2020

DATO : 25.03.2021                                                                                       
TID KL 18.00 
STED: ZOOM
Årsmøtet må i år avholdes digitalt grunnet korona-restriksjoner. Det vil være mulig å delta på årsmøtet gjennom ZOOM og over telefon. Vi ber om at medlemmer som vil delta på PC, smarttelefon eller nettbrett om å laste ned ZOOM og gjøre seg kjent med hvordan man bruker denne tjenesten i god tid.
Saker eller forslag til styremedlemmer som du ønsker behandlet på årsmøtet kan sendes pr e-post : vestfold@autismeforeningen.no eller brevpost: Autismeforeningen i Norge, Vestfold fylkeslag, St Olavs Gate 18B, 3110 Tønsberg  må være oss i hende innen 25.02.21Det er kun saker som er meldt inn som kan behandles på årsmøtet.
 
Det blir ikke valgt nye delegater til landsmøte sentralt da vedtaket fra forrige årsmøte fremdeles er gjeldende. Dere kan sende inn saker til styret som dere ønsker behandlet på landsmøtet, disse må være oss i hende innen 20.02.21. Årsmøtet skal ikke behandle innsendte landsmøtesaker.
Innkalling til årsmøtet, med saksliste, og årsmøte papirer og informasjon om påmelding vil bli sendt ut 14 dager før årsmøtet. Det vil være nødvendig med påmelding pga utsendelse av link/ tlf kode til de som skal delta. 
Fylkeslaget har ikke hatt Valgkomitè siden 2018, styret har fungert som valgkomitè. Dersom du ønsker å bidra i styrearbeidet ønsker vi at du tar kontakt med oss pr. e-post innen fristen til å sende inn saker.

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer