Tilpasset konfirmasjonsundervisning

www og datamusTil videre lesing:
Med fokus på autisme

Kronikk i avisen Dagen. En 18 åring husker at hun og en gutt med autisme var på kirkeaktiviteter og lekte sammen, og dette påvirket hennes syn på annerledeshet, menneskeverd osv. 
Positively autism har samlet diverse engelske linker om autisme og religion.


Av generell interesse   
Helsedirektoratets veiledningshefte «Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn» 
Nettsiden Barn og tro har en egen samling om barn med spesielle behov
Tomas Sjødin. Sjødin er en svensk pastor som skriver om det å være far til to sønner med hjernesykdom.    
«Gjør døren høy og porten vid» fokuserer på kirkeansatte med funksjonshemninger. 
Brosjyren «Gud gir – vi deler» kan brukes av lokaler menigheter for å nå ut til familier som har barn med nedsatt funksjonsnivå. 
Artikkel om integreringskonsulentene i kirken (se side 16). Kirken har vært imot abort, men har ikke engasjert seg i retten til et godt liv tross funksjonsnedsettelser. Dette synes integreringskonsultene er kritikkverdig.  


Med fokus på mennesker med utviklingshemning 
Nettportalen «Deltakelse og tilhørighet» er et fellesreligiøst samarbeid om inkludering av mennesker med utviklingshemmede i tros- og livssynssamfunn.   De har utviklet en egen veiledningshefte
Mumik er en forkortelse for Mennesker med utviklingshemning midt i kirken. Mumiks facebookside er en informasjons- og samtalekanal med fokus på inkludering av utviklingshemmede i kirke- og menighetsliv.  
«Tilgjengelighet til kirkebygg» er et veiledningshefte inneholder bl.a. forslag til tiltak for utviklingshemmede, f.eks. mulighet for avskjerming og hvile. Se side 9. 
«Tilrettelagte tiltak:  en vei til deltakelse og tilhørighet» er et hefte om arbeidet med utviklingshemmede i Agder og Telemarks bispedømme 
Kunnskapsbanken til NAKU inneholder diverse linker om tros- og livssynsutøvelse. 
Tro og Lys er en internasjonal, kristen bevegelse som arbeider for at utviklingshemmede og deres familier skal finne sin plass i samfunn og kirke.  Det finnes 9 grupper i Norge, bl.a. i Follo, Oslo og Kongsvinger.  
L’Arche bofellesskap finnes i flere land, men foreløpig ikke i Norge. Det begynte som et katolsk fellesskap, men har utviklet seg til å bli etøkumenisk bofellesskap der funksjonsfriske mennesker bor og lever sammen medmennesker med psykisk utviklingshemming.
Utviklingshemning og allmennlegen inneholder en side om tro og livssyn 
”Inkludering og deltakelse” inneholder flere sider om tros- og livssynsfrihet.
Kirkens landskonferanse i 2011 hadde fokus på utviklingshemmede

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer