Tilpasset konfirmasjonsundervisning

 
interesser
4. Tenk alternativt.  
Mange kirker har gode erfaringer med å ta utgangspunkt i det praktiske og konkrete, fremfor det teoretiske og abstrakte. De to første eksemplene viser også hvordan pedagogisk bruk av interesser kan styrke konfirmantens motivasjon, trivsel og læring. Tips: Les mer om dette i «Interesser: en kongevei til måloppnåelse   
– Fokus på lystbetont samarbeid. Tre konfirmanter i Moss samarbeidet på å bygge en Lego-kopi av Tomb kirke ved Moss.
– Fokus på musikk. For en musikkglad ungdom som Anders kan musikk være et godt utgangspunkt for et konfirmasjonsoppegg. Å lytte til eller være med å synge og lage musikk kan formidle ulike følelser og gi en opplevelse av Guds nærvær. En erfaren kantor har valgt ut noen sanger som kan fungere spesielt bra. Gå til sanglista
Fokus på gudstjenesteøving. Ytrebygda kirke i Bergen valgte å fokusere på gudstjenesteøving. Konfirmanten kan lede prosesjonen inn til gudstjeneste på en vanlig søndag eller ved høytider. Da blir konfirmanten vant til konfirmasjonskappen og føler seg som en viktig del av menigheten vel før konfirmasjonsseremonien. Les mer her.  
Fokus på kirkebygget. Hareid kirke brukte to år på konfirmasjonsundervisningen til Stian, en blind, multifunksjonshemmet gutt. Opplegget var et samarbeid med bl.a. Statped og Autismeenheten. De startet med å gjøre Stian kjent med kirkebygget. De skrev tekster og tok bilder av opplevelsene, slik at Stian kunne gjenoppleve alt sammen med seende assistenter og lære gjennom repetisjon. Fylkeslaget fikk tak i DVDen ”Stian sin konfirmasjon” (se side 50) ved å henvende seg til Hareid kirkekontor
Fokus på sansene. Hana kirke i Sandnes hadde et sansebasert opplegg for tre konfirmanter uten muntlig tale. Les en avisartikkel om konfirmanttilbudet her eller gå direkte til tips til bønn med alle sanserTomaskirken i Andebu er verdens første sansekirke. Med sansehage, lysorgel, vibrasjonsgulv, rennende vann mm fokuserer kirken på den sanselige opplevelsen av gudstjenesten og felleskap med Gud og menigheten. Les mer her
Fokus på struktur. Forfatter Rune Rasmussen beskriver et tilrettelagt konfirmasjonsopplegg med opptil seks stasjoner. Konfirmantene blir ønsket velkommen, går i prosesjon, blir kjent med kirkerommet, tenner lys, hører en bibelfortelling med bilder og avslutter med å få et nytt ark i konfirmasjonspermen.    

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer