Tilpasset konfirmasjonsundervisning

norges lover1. Bli kjent med konfirmantens rettigheter. 
Fylkeslaget anbefaler å lese ”En konfirmasjonstid med like muligheter,” et hefte som starter med tre nyttige kapitler om rettigheter, lovverk og ansvarsfordeling. 
«Tilpasset konfirmanttid – en rett« er også nyttig. Der skriver Nord-Norges Diakonistiftelse om bl.a. økonomisk hjelp til ekstra ressurser og bruk av støttekontakt i konfirmasjonstiden. Du kan lese mer om rett til egen tros- og livssynsutøvelse i Rundskriv I-6/2009 og i en artikkel av advokat Petter Kramås (se side 28-89 her). 
Konfirmasjonsundervisning foregår vanligvis utenfor skoletiden. Det kan gjøres unntak av hensyn til funksjonshemmedes behov for tilrettelagt opplæring. Se Kirkeloven kapittel 5, §36.  

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer