Tilpasset konfirmasjonsundervisning

norges lover1. Bli kjent med konfirmantens rettigheter. 
Fylkeslaget anbefaler å lese ”En konfirmasjonstid med like muligheter,” et hefte som starter med tre nyttige kapitler om rettigheter, lovverk og ansvarsfordeling. 
«Tilpasset konfirmanttid – en rett« er også nyttig. Der skriver Nord-Norges Diakonistiftelse om bl.a. økonomisk hjelp til ekstra ressurser og bruk av støttekontakt i konfirmasjonstiden. Du kan lese mer om rett til egen tros- og livssynsutøvelse i Rundskriv I-6/2009 og i en artikkel av advokat Petter Kramås (se side 28-89 her). 
Konfirmasjonsundervisning foregår vanligvis utenfor skoletiden. Det kan gjøres unntak av hensyn til funksjonshemmedes behov for tilrettelagt opplæring. Se Kirkeloven kapittel 5, §36.