Tilpasset konfirmasjonsundervisning

 

2. Undersøk aktuelle konfirmasjonsopplegg. 
Den norske kirke har som mål at alle konfirmanter skal få lik mulighet til å delta i konfirmasjonstiden ut i fra egne forutsetninger. Kirkens konfirmasjonsbrosjyre forteller litt om konfirmasjontiden til en gutt med funksjonsnedsettelser. I følge guttens far, var konfirmasjonen tilrettelagt på en fantastisk måte og var et høydepunkt i unge Olas liv.
Human-etisk forbund kan også tilby tilrettelagte konfirmasjonskurs.  De har skrevet om erfaringene sine på side 10 i Fri Tanke 2/2009. Norsk forbund for utviklingshemmede har også skrevet om humanetisk konfirmasjon, på side 17 i Samfunn for alle 3/2011.
Andre tros- og livssynssamfunn kan også være av interesse. Det er lurt å sammenligne tilbudene før du eller ungdommen velger et konfirmasjonsopplegg. Ta kontakt med de konfirmasjonsansvarlige og spør dem om tilrettelegging og  tilpasninger. Spør også hva som er unikt ved tilbudet. Humanistforbundet (for eksempel) ser ut til å ha et mer akademisk fokus, mens Frelsesarméen sender konfirmanter på studietur til London. Slike ting kan være mer motiverende for visse ungdommer men helt utelukket for andre.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer