Tilpasset konfirmasjonsundervisning

 
priest
3. Hjelp presten eller kateketen/læreren bli kjent med konfirmantens behov. 
Hva trenger konfirmanten for å oppleve trivsel, mestring og læring? Trenger han/hun én-til-én undervisning, undervisning i en liten spesialgruppe eller en assistent? Eller kan konfirmanten følge den vanlige konfirmasjonsundervisningen med noen tilpasninger og en forståelsesfull lærer?
For å finne svar på spørsmål som disse, kan det være lurt å planlegge konfirmasjonsopplegget i god tid. Det finnes flere hefter og bøker som kan hjelpe dere med kartlegging og andre forberedelser:
Hefter som kan nedlastes gratis:
– Statpeds lærerhåndbok om elever med Asperger syndromDe fleste med autisme/Asperger har et vist behov for forutsigbarhet, struktur, avskjerming og tilpassede krav (både sosiale og faglige). Statpeds lærerhåndbok kan være nyttig bakgrunnslesning for konfirmasjonslæreren, selv om fokuset bør være på konfirmantens individuelle behov.  
”En konfirmasjonstid med like muligheter.” Heftet inneholder tre nyttige kapitler om kartlegging og samarbeid med andre ressurspersoner. 
«Kva treng Trond?» Heftet tar utgangspunkt i en konfirmant med ADHD, Tourette og mistanke om lett utviklingshemning. Undertittelen er «Ei trusopplærings og konfirmasjonstid for alle!  Om kartlegging og samarbeid med fagmiljø utanfor kyrkja.»  
«Tålamod, tydlighet och struktur: konfirmandarbete bland ungdomar som behöver mer.»  Autisme/Asperger er nevnt flere ganger i dette heftet fra Sverige.  
Bøker: 
Hvis biblioteket i kommunen ikke har boka, kan de likevel prøve å ordne fjernlån fra et annet bibliotek.
«Utviklingshemning og tros- og livssynsutøvelse: rettigheter og tilrettelegging.» Boka ble utgitt i 2010.  
«Eg óg.» Boka av Jostein Bildøy kan brukes når en konfirmant med autisme har så omfattende vansker at han/hun kan sammenlignes med multifunksjonshemmede.  

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer