Invitasjon til forskningsprosjekt

Masterstudent Tina Grimsgaard skal drive med et forskningsprosjekt neste semester og kommer med følgende invitasjon:

«Vil du delta i et forskningsprosjekt om autisme og kommunikasjon?

Mitt navn er Tina Grimsgaard, og jeg skriver for tiden en masteroppgave om hvordan personer med autismespekterdiagnose (ASD) opplever kommunikasjon og det å snakke med andre.

Jeg ønsker å snakke med to personer som kjenner hverandre godt, og hvor en har ASD og en ikke har ASD. Dere kan være venner, familie eller kjenne hverandre gjennom felles aktiviteter eller interesser. Dere vil møte til et intervju på ca. 45 minutter, hvor dere vil få spørsmål knyttet til det å snakke sammen og å forstå hverandre. 

Prosjektet er vurdert og godkjent av Norsk senter for forskningsdata (NSD) og Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Er du interessert i å delta i prosjektet, send en e-post til Tina Grimsgaard (tinagri@stud.ntnu.no) senest innen 31. januar.

For mer informasjon om prosjektet kan du helt uforpliktende ta kontakt med Tina Grimsgaard på tinagri@ntnu.no eller hennes veileder Kaja Borthen (kaja.borthen@ntnu.no). Du kan også stille spørsmål om prosjektet til Hege Ramsøy-Halle (hege.ramsoy-halle@ntnu.no), som er kontaktperson ved regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom.

Håper jeg hører fra deg og at du ønsker å delta i prosjektet!

Med vennlig hilsen

Tina Grimsgaard»

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer