Forskningsprosjekt om ordlæring hos barn med autisme

Professor Mila Vulchanova ved NTNU inviterer til et forskningsprosjekt som omhandler tilegnelse av engelsk som andrespråk hos barn med ASD.

Formålet ved prosjektet er å finne bevis for hvorvidt sosiale roboter kan hjelpe barn med autisme å lære nye ord.

På sikt kan studien bidra til å belyse belyse bruk av teknologi til språkutvikling hos autistiske barn. Den er også en anledning til å innhente tilbakemelding fra deltakere om hvordan interaksjonen med roboten kan forbedres.

Skriv med mer utfyllende informasjon om prosjektet og samtykkeerklæring kan leses her.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer