Kvinner mellom 18 og 30 år med ASD søkes til masterstudie

Masterstudent Kjertsti Skipnes Hobæk i psykisk helse ved NTNU trenger 7 kvinner mellom 18 og 30 år som har fullført videregående skole og kan stille til intervju om sine erfaringer.

For mer informasjon, se infoskriv.