Forskningsprosjekt om barn og unge med ASD

NTNU Samfunnsforskning, avdeling for mangfold og inkludering, gjennomfører for tiden et forskningsprosjekt med tittel «Å lykkes i barnehage og skole – Hva må ligge til grunn for at barn og unge med sosiale utfordringer og autismespektervansker skal oppnå utvikling, læring og mestring i barnehage og skole».

Se vedlagt skriv for ytterligere informasjon om mål for prosjektet og hva deltakelse vil innebære.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer